De to aksjeselskapene Jet-Z og ViTEX forlagstjeneste fusjonerte og ble Fritt og vilt AS 1. juli 2000.

Fram til da hadde ViTEX produsert trykksaker og nettsider i en årrekke – trykksaker siden 1985 og nettsider siden 1995.

TRYKKSAK-PRODUKSJON

Nedenfor presenteres et utvalg forskjellige typer trykksaker der originalarbeidet fram til trykking, ofte inklusive tekst/redigering og foto, er produsert av ViTEX forlagstjeneste A/S - både for eksterne oppdragsgivere og for egen forlagsvirksomhet. Små jpeg-bilder lastes inn nedenfor. Det er mange av dem, så det tar sin tid. Vil du se trykksakene som større bilder kan du klikke på dem.Blader

Som initiativtager til dannelse av en brukerforening for 80-tallets entusiastiske Mac-eiere
var det naturlig å starte et spesialblad om Mac og Apple (ill. nedenfor). Egenskapene til Mac fantes det ikke maken til på den tid. Bladet ble et løssalgsblad i Narvesen, ikke bare et foreningsblad. Så tok de ledende programvarefirmaene fram utgaver også for DOS og Windows. Det ble fem årganger i alt: Første utgave av MacFORUM kom våren 1988, siste utgave av DataBRUK sommeren 1992.
Helt til høyre første utgave av Flux som Narvesen-distribuert blad, produsert av ViTEX
forlagstjeneste A/S etter samme opplegg som for det da henfarne DataBRUK.


Aviser

Først ti år i dagsavis, deretter mest fagpresse, for innehaveren av ViTEX forlagstjeneste A/S (som ble etablert midt i 70-årene).
Men det har da blitt aviser lell!

Tidlig i 1983 fikk han ansvaret for å starte opp Computerworld Norge. Utgaven til høyre er første ordinære utgave, nokså sikkert den første avis i Norge med fotosats direkte fra PC-disketten. Etter nærmere tre årganger gikk stafettpinnen videre.

Avisformatet er imidlertid kjært. Siste produkt var Lørenskog-POSTENs utgave om 1994 (året som gikk) sommeren 1995.


Små opplag: Sterkt prisfall

Det som ikke går fram av eksemplene her er den nylige endringen i kostnadsnivået på profesjonelle trykksaker i små opplag. Flere av publikasjonene, ikke minst forskningsresultatene formidlet i nyhetsbrevene laget for Nordisk Industrifond i en rekke år, har med sine små opplag, ofte ikke mer enn 100 til 300, (typisk eksempel til høyre) ikke vært rent billige i offset. Med de nye digitaltrykk-maskinene har kostnadsnivået for opplag i denne størrelsesorden blitt til å leve med også i budsjettmessige nedskjæringstider.


Nyhetsbrev

Nyhetsbrev er en spesialtitet blitt
for ViTEX forlagstjeneste A/S - produsert for diverse institusjoner.
Et helt knippe for Nordisk Industrifond, knyttet til forskningsprogrammer o.l. som rådet har finansiert opp gjennom 80- og 90-tallet. Et av dem over til høyre.

Til venstre et par andre nyhetsbrev, der også innholdet er laget her - disse i forbindelse med Per H. Berrefjords oppdrag hhv. som sekretær for Datapolitisk Råd og redaktør/prosjektleder for InfoNett.Bøker

I 1991 tok Mac/DataBRUK-abonnent og psykolog Rune Amundsen kontakt for å få litt hjep med Mac'en sin - og kanskje også sin neste bok? Joda, det ble bok. Ikke bare ble det hjelp til å få hentet fram filene som var blitt borte. Etter vel et års iherdig manusarbeid og utveksling av disketter mellom Florø og Nesbru, kom «Livets Magiske Vev» ut til påske i 1993.
Senere produserte ViTEX en nyutgivelsen av «Livets Speil».
Begge omslagene på ViTEX-produksjonene er ved Bragepris-vinner Sissel Gjersum. Boken «Vitenskaps- og teknologi-indikatorer…» er laget av ViTEX for Nordisk Industrifond. Foto: Per H. Berrefjord.

Rapporter og reportasjehefter

Rapporter utgis i mange varianter sett som trykksaker.
Innsidene (materien) kan være kopiert, flat- eller rotasjonstrykt i en lang rekke pris- og kvalitetsvarianter. Det siste er digitaltrykk for de mindre opplagene. Omslag og innbinding er det også mulig å gjøre på mange slags vis. Knapt noe er i årenes løp uprøvet her på bruket.

Til høyre og nedenfor en rad eksempler, de fleste også redaksjonelt utformet her. Det gjelder bl.a. rapporten fra FOIs årskonferanse (omslagets design ved Stayer) og heftet til høyre med reportasjer fra prosjektene som fikk penger fra Nordisk handlingsplan på datateknologiområdet (slutten av 80-tallet).

Brosjyrer

Format og falsemåter kommer først;
liten eller stor - utbrettbar?
Et fargesmell eller en beskjeden og nøktern form?
Rimelig eller påkostet?
Behovene avgjør. Her noen eksempler fra produksjonen vår.
Sotaseter-brosjyren er tegnet av Vigdis Jacobsen.

 

Under til venstre (forsiden/innsidene utbrettet) en brosjyre for Norwegian Certification System (NCS) om ISO-sertifisering av teknologibedrifter; redaksjonell tekst, layout etc. v/ViTEX.

Under til høyre et oppslag i en jubileumsbrosjyre laget for Norges Byggstandadiserinmgsråd,
redaksjonell tekst etc. er på samme måte utformet av ViTEX forlagstjeneste. Fotoet her er tatt av Fargerådets fotograf.