Syphilia Morgenstierne her

 

 

  

 

Kan skrives ut i ett eksemplar til eget bruk. Ved ønske om videredistribusjon, kopiering, linking etc. vennligst klarer denne bruken med syphilia@frittogvilt.no


Kreutzfeldt-Jacobs
er bare fornavnet

Punk-rock kan henge sammen med kvikksølvforgiftning, mens heavy metal lyder som blyforgiftning. Dette kan stemme med at så sent som i punkgenerasjonens oppvekst var det vanlig å fylle ungenes tenner med amalgam. Å fylle tenner med amalgam er det samme som å forgifte dem langsomt med en av de verste nervegifter som finnes: Kvikksølv. Men det visste ikke tannlegene. De forgiftet oss i god tro.

Dagens unge satanister virker mer trafikkskadde, for å si det slik. Men det er verre enn som så. Mye verre. Disse menneskene er i tillegg vokst opp på gotteri med hundrevis av tilsetningsstoffer. Hver for seg har alle disse stoffene fått myndighetenes velsignelse. Men ingen har testet dem i den kombinasjonen de faktisk blir fortært i med andre ord, i en salig blanding. Resultatet er hyperaktive MBD-barn som ingen orker å være sammen med. Tar du fra dem gotteriet, truer de med å drepe deg. Men etter en måneds tid roer de seg ned og blir kvitt både astmaen og de underlige utslettene.

Kvikksølv og bly er tungmetaller vi ikke trenger, men får i oss likevel. WHO har fastsatt øvre tillatte grenseverdier for daglig påvirkning: 0,43 mg bly og 0,043 mg kvikksølv. Vi får naturligvis mye mer, og reagerer deretter, men ulikt etter hva vi tåler.

Kvikksølv sies å være den verste. På sitt mildeste har kvikksølvforgiftning diffuse, nærmest pubertetslignende symptomer som noen og enhver kan kjenne seg igjen i: Man blir sjenert og usikker, har vondt for å uttrykke seg klart, blir irritabel og tåler ikke kritikk. Med større forgiftning kommer søvnløshet, ukontrollerte bevegelser, skjelving, vanskeligheter med å gå, tunnelsyn og mentale forstyrrelser. Svart depresjon er vanlig.

Typisk for blyforgiftning er hyperaktivitet og mer utagerende galskap, ofte fulgt av depresjon med suicidaltilbøyeligheter. I Romerriket, der aristokratiet kostet på seg blyvannledninger og blyglaserte krukker og kar og drikkeglass, var noen generasjoner med nedsatt fruktbarhet, økt barnedødelighet og generell fysisk og mental svekkelse hos de gjenlevende patrisiere tilstrekkelig til å forårsake imperiets fall.

I tillegg til tungmetallene kommer hundrevis av kunstige tilsetningsstoffer, sprøytemiddelrester, legemiddelrester og miljøgifter i maten, og forårsaker tilstander hos folk.

Legene er ikke så opptatt av disse tilstandene, for de finner ikke spor av dem i de vanlige blodprøvene. Mange av dem er bent frem mistenksomme, for det minner dem vagt og ubehagelig om alternativmedisin. Skulle en stakkars kvikksølvforgiftet person forville seg til en lege, vil han bli meget brutalt avfeid, og straks oppført i statistikken over alle hypokonderne og simulantene som misbruker legenes kostbare tid.

Men så er det heller ikke legene som skal redde vår sivilisasjon. Heller ikke de. Det spørs om noe i det hele tatt kan redde oss når selve maten vi spiser er blitt så kødda med. Det er så lenge siden Romerrikets fall, og vår kollektive hukommelse er så mangelfull, at det er duket for et nytt sivilisasjonssammenbrudd på forgiftning og feilernæring.

Syphilia Morgenstierne 01.11.2001

Tilbake til Syphilias nett