Syphilia Morgenstierne her

 

 

 

Kan skrives ut i ett eksemplar til eget bruk. Ved ønske om videredistribusjon, kopiering, linking etc. vennligst klarer denne bruken med syphilia@frittogvilt.no


Bøllestaten Israel

Den bevisste ydmykelseskampanjen fra Sharons Israel fortsetter. Først forlanger de at Arafat skal opptre som israelsk politimester ("her er en liste med 100 fremtidige kriminelle som du skal arrestere ellers"). Så bomber de byen og tilholdsstedet hans og ødelegger flyplassen. Deretter raserer de det statistiske kontoret til palestinerne, møysommelig oppbygd med bl.a. 60 millioner norske bistandskroner og livsviktig for palestinsk identitet. Begrunnelse: Arafat arresterte feil folk, arresterte ikke nok folk, arresterte dem for sent, og så videre.

Samtidig fortsetter persontrakasseringene, og samtidig fortsetter den jødiske boligbyggingen ufortrødent midt i de palestinske områdene.

Israel ser i realiteten nå for seg die Endlösung for palestinerne. Oppmuntret av at USA og Bush kunne bombe Afghanistan sønder og sammen bare fordi bin Laden oppholdt seg der, regner de det som uproblematisk i forhold til verdensopinionen at de torpederer Palestina tilbake til steinalderen og blir kvitt utysket en gang for alle. Israelerne ser på palestinerne som Untermensch og opptrer deretter.

Kjell Magne Bondevik stakk av fra studio da han skulle kommentere saken overfor Dagsrevyen.

Nesten ingen protesterer. Enda verre: Nesten ingen bringer nyhetene. Bøllene har vunnet.

08.12.2001 sph

Mer om samme: Min kulturbeidekommentar 4. april 2002

Tilbake til Syphilias nett