Billedmateriell til bruk ved omtale
av Edward Saids selvbiografi
«PÅ FEIL STED»

Større versjoner
av bokens forside og forfatterportrett,
til nedlasting og fri bruk i forbindelse med omtaler:
Forside 248 kb
Portrett 252 kb

Illustrasjoner i boken

NB!
Illustrasjoner fra boken, som er fotos fra Saids familealbum,
kan i henhold til opphavsrettslige bestemmelser kun benyttes
i tilknytning til konkrete omtaler av selve boken,
og ikke til andre formål en dette.
Send e-post til forlaget (forlaget@frittogvilt.no) og oppgi
i hvilken forbindelse og i hva slags trykksak,
så vil vi sende originaler i egnet oppløsning.

Edward said og søsteren Rosy i palestinsk foledrakt. fotografert i 1941.

Familien Said og Mansour – farens tremeninger – fotografert for siste gang sammen
før slekten ble spredt for alle vinder, ca. 1946-47.
Edward Said er nr. to fra høyre i første rekke.

Edward Said på sommerleir i USA i 1948,
her sammen med romkameratene og en leder.

Et familiebrullup Haifa i 1948. Det er storebroren til Edward Saids mor som gifter seg.