FEMTE STATSMAKT UNDER UTVIKLING  

START
FORRIGE kapittelNESTE kapittel

«… Mediehusene har strategiene klare. Får de grep
om opphavsretten, vil det for de aller, aller fleste
utøvende journalister bli takk og farvel
til dagens status og lønn. …»


Fritt og vilt
STARTSIDE

FORLAGET
SYPHILIA
FEMTE STATSMAKT
GALLERI

ENGLISH


 
  Oppdatert 24.07.2001
   
TEMASIDER (knipper)

Nettikk
Redaksjonell etikk i nettredaksjoner – derfor «nettikk»

Modellmaktverktøy. Verktøy som gjør det mulig for oss som journalister å åpne og sammenstille kildene på nettet

Bokbransjens kannibaler:
Bokklubbeierne

Amerikaniseringen av norsk presse
«Avis etter pølsebodprinsippet» og Aftenposten - en gratisavis

«DubyaWatch»
USAs nye president og journalistikken i de amerikanske mediene

HELSE & MILJØ
Norges beste nettsted på
medisinsk info m.m.

NRKs krampetrekninger
før NRK-lisensens fall

Monsteret Microsoft:
lurer penger fra en hel verden og får utdankede nasjoner og teleselskaper til å gi labb

E-bok
Mange slags rare kjøredoninger fantes det også i bilens barndom

Mac er bedre
...enn Windows. Få syn for saken

BØRS og katedral
Journalisters tynnslitte troverdighet

Web-TV – starten på global stalinisme
Hvordan et programvaremonopol plutselig kan bli et mediemonopol

 

Kan redaktører tenke?

Kapittel 8– 19. juli 2001:
Journalistlaugets tvilsomhet – og endelight

Det ligger i laugets natur at mentaliteten blant medlemmene ikke lar seg rokke før på dødens rand. Før det er de villige til all verdens kompromissser. Men døden kommer uansett.

1. Politiske nikkedukker
Vi skal ikke lenger enn til Italia før vi har klare allianser mellom samfunnets mektige, det vil si staten og næringslivet, og journalistene – som laug: Ingen andre enn de organiserte journalister skal får ytre seg fritt i mediene – inklusive nettmediene! I Italia er dette lov – vedtatt av den nasjonale lovgivende forsamling!

I Italia trues ergo nettredaktører og -journalister med bøter og fengselstraffer, hvis de legger stoff ut på nettet uten å være medlemmer av journalistforbundet. Dette er i Italia til overmål en klubb kun for fast ansatte i den etablerte presse. Og gjett hvem som er hersker der, etter at Berlusconi ble landets president! Her er det kun lovlig med nettaviser i den snevre forstand: Gammeldagse avisers nettsteder.

Italienske journalister vokter på sine laugsprivilegier. Det gjør også de franske. Da European Federation of Journalists våren 2001 hadde møte i Italia, stemte den franske delegasjonen mot hele EFJs "handlingsprogram" fordi det inneholdt punkter om frilansjournalistene. De franske utsendingene ga tydelig uttrykk for at de kun er interessert i å arbeide for de fast ansattes rettigheter. Trolig er de også tilhengere av den typen lovgivning som er vedtatt i italia.

Våre utmerkede kultur- og mediepolitikere må straks få fart på sitt engasjement for de opphavsrettslige prinsipper. Hvis ikke vil de snart våkne opp til «Big Brother» på alle typer skjermteknologi de måtte omgi seg med.

Via laugets enerett er veien kort til et mediesamfunn der en mediebaron eller to har hånd om det hele, ikke ved hjelp av et markedsmekanismer – men rett og slett gjennom knebling av yttringsfriheten. Tar politikerne i landene lenger nord ikke opp hansken nå, kan de risikere å møte lex Berlusconi – i form av et EU-direktiv – neste gang mediepolitikken skal opp til nasjonal behandling.

Spanske lovgivere har signalisert stor sans for den italienske vrien på medielovgivning, som er nokså lik den vi for eksempel finner i Malaysia – der den fjerde statsmakt virkelig er død og begravet.

2. Redaktørene og filleproletariatet
Mediehusene har strategiene klare. Får de grep om opphavsretten, vil det for de aller, aller fleste utøvende journalister bli takk og farvel til dagens status og lønn. Det ser vi tydelig nok på hvordan forholdet mellom fast ansatte og frilansere har utviklet seg, for eksempel i en nasjon som Tyskland. Her råder nå forhold som raskt kan slå inn hos oss – i en «konvertgenstid».

Et raskt synkende antall fast ansatte redaktører og redigerere hersker i Tyskland over et økende filleproletariat av arbeidsløse journalister, nå frilansmedarbeidere, som må møte opp daglig og spørre om det er noe å gjøre – eller de må gå hjem igjen uten inntekter den dagen.

50 prosent av de tyske journalistene er frilansere. I det tidligere Øst-Tyskland er tallet 80 prosent. Det sier seg selv at mye av det disse leverer er av høy kvalitet, at de får svært dårlig betalt, og har liten mulighet til å si nei til de oppdragsgivere som forlanger alle rettigheter til videre bruk av det stoffet de leverer.

Av det samlede antall tyske journalister er kun 65 prosent fagorganisert. Journalistorganisasjonene her har mistet medlemmer i tusentall hvert år – forholdsmessig trolig ikke så forskjellig fra utviklingen i Norsk Journalistlag.

Fast ansatte pressefolk i etablerte medier blir mer og mer redaktører. Utenfor står filleproletariatet. Nå har de tyske journalistorganisasjonene begynt å tenke på frilanserne. Frilanssatsingen i EFJ er ikke minst kommet istand på grunn av de mange frilansere og manglende organisering blant disse i Tyskland. Svenskene har, som vanlig, en mer progressiv linje. Der har en frilanser nettopp blittvalgt til leder i journalistforbundet. Men medieindustrien er det likevel andre som styrer.

De som har rede på hvilke betingelser man i dag må godta som leverandør av frilansstoff, såvel i Norge som i våre naboland og lenger ute i verden, skjønner hva som er på vei.

I USA vant frilanserne nylig en prinsippsak om opphavsretten i landets høyeste rettsinstans, bare for å bli møtt med yrkesforbud om de valgte å stå på sin lovlige rett. De skulle værsågod fraskrive seg retten til gjenbrukshonorarer for all tid om det skulle bli noe mer innkjøp av stoffet deres!

I Sverige forlanger Expressen at stoffet de kjøper inn kan gå på trykk i flere andre aviser, og videreformidles i digital form i ubegrenset tid – uten ekstra betaling til de som har produsert det. Norske riksaviser er på samme kjøret overfor sine frilansere.

Etter hvert som antallet fast ansatte i pressen går ned, hvem skal redaktørene henvende seg til for å fylle sin daglige «sendeflate»? Det finnes det mange svar på. Uansett er det medie-eierne som dikterer hva og for hvor mye, særlig når redaktørene selv er uten politikk på dette feltet (neste kapittels tema).


Oppdatering 24. juli 2001:

Ikke bare fengsel og bøter – men køller og slag!

Italian police raid Genoa online journalist collective
------------------------------------------------------
Police staged a brutal Saturday night raid on the Independent Media
Center in Genoa and the Genoa Social Forum, and Indymedia first-person
accounts say staff were kicked and clubbed by the police.
The Forum said around 40 people were injured in the raid, but Genoa
police have disputed the figure. One man with a huge bruise on his cheek
said policemen continued to club and kick people on the ground even when
an officer shouted at them to stop.
Officers were looking for film and photographs of the anti-Group of
Eight, or G-8, protests, which have resulted in one death and many
people wounded in clashes with security forces.
On the Indymedia Italy Web site, five European MPs have denounced the
action as illegal.
Source: Media Channel / Yahoo


© Per Helge Berrefjord, juli 2001

NESTE KAPITTELFORRIGE kapittelSTART

Til sidetopp
FORLAGET FRITT OG VILT, Grønsundåsen 55, 1394 Nesbru, Telefon +47 66 85 90 40