FEMTE STATSMAKT UNDER UTVIKLING  

START
FORRIGE kapittelNESTE kapittel

«… hvis ikke journalistene tviholder på dette prinsipp,
så har journalistikken heller ingen sjanser som verdiskapende
instans på nettet. Det blir gjenbruk alle veier,
og ingen som ser seg tjent med å legge ut
uavhengig, orginalt arbeid …»


Fritt og vilt
STARTSIDE

FORLAGET
SYPHILIA
FEMTE STATSMAKT
GALLERI

ENGLISH


 
  Oppdatert 19.07.2001
   
TEMASIDER (knipper)

Nettikk
Redaksjonell etikk i nettredaksjoner – derfor «nettikk»

Modellmaktverktøy. Verktøy som gjør det mulig for oss som journalister å åpne og sammenstille kildene på nettet

Bokbransjens kannibaler:
Bokklubbeierne

Amerikaniseringen av norsk presse
«Avis etter pølsebodprinsippet» og Aftenposten - en gratisavis

«DubyaWatch»
USAs nye president og journalistikken i de amerikanske mediene

HELSE & MILJØ
Norges beste nettsted på
medisinsk info m.m.

NRKs krampetrekninger
før NRK-lisensens fall

Monsteret Microsoft:
lurer penger fra en hel verden og får utdankede nasjoner og teleselskaper til å gi labb

E-bok
Mange slags rare kjøredoninger fantes det også i bilens barndom

Mac er bedre
...enn Windows. Få syn for saken

BØRS og katedral
Journalisters tynnslitte troverdighet

Web-TV – starten på global stalinisme
Hvordan et programvaremonopol plutselig kan bli et mediemonopol

 

Kan redaktører tenke?

Kapittel 7 – 18. juli 2001:
OPPHAVSRETTEN SOM BLE BORTE
Del II: PENGESPORET

NJ-sekretariatet har sin skjulte agenda i opphavsrettssaken!
Den lukter penger – store penger – som NJ lever fett på.
Det følgende er et utdrag av et fordrag jeg holdt på
Media 2000 i Bergen 6. juni 2001:

Journalistorganisasjonens tillitvalgte og fast ansatte er fra gammelt av – gjennom de personlige nettverk – en velintegrert del av det jeg vil kalle «den gamle presses forening», det vil si dagsavisenes indre sirkel av redaksjonelle ledere. I de senere år er de i tillegg blitt sveiset sammen i et nytt interessefelleskap – KOPINOR-sfæren.

NJ-ansatte og -tillitsvalgte, like mye som de andre KOPINOR-finansierte, reiseglade sekretariatsfolk i denne kretsen, reiser verden rundt på konferanser. Men til tross for mye snakk både om frilansere, opphavsrett, presse- og ytringsfrihet – er dette i realiteten et laug, som er villig til å gjøre hva som helst for å holde på sine privilegier. Frilanserne i NJ er tilsynelatende tatt inn i den fagorganiserte varme. Men realitetene taler tydelig nok: Honorarsatser og betingelser ellers er i de senere år bare blitt verre og verre på dette markedet.

Prinsippet i opphavsretten er klart som blekk. Vi kan se på den som en navlestreng som aldri kan kuttes. Produktet forblir journalistens og fotografens eiendom. Salget skjer etter nærmere avtale, normalt med både fysiske og tidsmessige begrensninger for kjøperen. Nettmediene vil oppheve mange av disse begrensningene, det har flere av oss – deriblant Grønsund – vært klar over siden rundt 1980. Men dette opphever ikke samtidig prisippet om at åndsarbeid må forbli en personlig eiendom – dersom det i det hele tatt skal være noen vits i å utføre slikt arbeid.

Poenget med å ta opp det opphavsrettslige i et foredrag med fokus på den femte statsmakt er at hvis ikke journalistene tviholder på dette prinsipp, så har journalistikken heller ingen sjanser som verdiskapende instans på nettet. Det blir gjenbruk alle veier, og ingen som ser seg tjent med å legge ut uavhengig, orginalt arbeid.

Skal den femte statsmakt komme på fote, og nettet bli det demokratiske verktøy som kan avløse en allerede liggende fjerde statsmakt, må prinsdippet i opphavsretten rendyrkes – ikke somles bort av et sovende NJ-sekretariat.

Skjønt – er de nå så uskyldige her – i NJ-sekretariatet – som de later som?

Om opphavsretten skulle gå fløyten for den enkelte utøver av faget, er det selvsagt mange som vil være tilfreds. Journalistorganisasjonene i mange land ikke minst – i særdeleshet i NORGE! Her er flere om beinet når det gjelder å forsyne seg av «gjenbrukspotten». Jeg tenker selvfølgelig på KOPINOR, hvis mange millioner i årlig tilskudd NJ ville vært helt fortapt uten.


Et sidespor i denne historien går til «opphavsrettsbyrået» LINO og til NFF (Norsk faglitterær forfatterforening). Hva i all verden planla de som banket LINO opp av jorda for fire, fem år siden (i realiteten sekretariatet i NFF), bortsett fra å komme KOPINOR i forkjøpet til den digitaliserte «gjenbrukspotten» – når kopimaskinenes tid om litt er over.

Når LINO om en stund blir avviklet, har general(sekretær)ene – som har brukt flere millioner på prosjektet – et forklaringsproblem på sine respektive lands- og årsmøter, særlig NFFs.

Om NJs sekretariat har en lunken holdning til sine medlemmers individuelle rettigheter, så er dette ingen ting sammenlignet med LINO-fadder NFFs. Der er det forhandlingsmotpartens folk som styrer, også når det gjelder bruken av KOPINOR-pengene. Dokumentasjon kommer.

Medieindustrien er hovedmotpart
Likevel: Det viktigste har hele tiden vært å holde mediehusene unna opphavsretten.

Disse har forlengst sett hva den er verdt for en elektronisk, nettbasert medieindustri, og hatt blikket stivt festet på feltet like lenge som Grønsund har sett dette.

I de fleste andre land har mediehusene allerede vunnet slaget. Noe som burde være et varsko for såvel de sekretariatsansatte i KOPINOR-sfæren som de fastlønnende politikere på Stortinget.

Det er kun dersom vår mer klassiske opphavsrettsforståelse kommer til heder og verdighet på internasjonalt rettslig plan, at såvel KOPINOR som NJ og den enkelte journalist kan gjøre seg noe håp om i all fremtid å hente inn kroner ut over engangshonorarene.

Lauget står for fall!

© Per Helge Berrefjord, juli 2001

NESTE KAPITTELFORRIGE kapittelSTART

Til sidetopp
FORLAGET FRITT OG VILT, Grønsundåsen 55, 1394 Nesbru, Telefon +47 66 85 90 40