FEMTE STATSMAKT UNDER UTVIKLING  

START
FORRIGE kapittelNESTE kapittel

«… Norsk Journalistlag … er en forsteinet klubb
for fast ansatte avisjournalister, med stivt blikk
på lønningsposene i disse bedriftene og liten horisont ellers…»


Fritt og vilt
STARTSIDE

FORLAGET
SYPHILIA
FEMTE STATSMAKT
GALLERI

ENGLISH


 
  Oppdatert 18.07.2001
   
TEMASIDER (knipper)

Nettikk
Redaksjonell etikk i nettredaksjoner – derfor «nettikk»

Modellmaktverktøy. Verktøy som gjør det mulig for oss som journalister å åpne og sammenstille kildene på nettet

Bokbransjens kannibaler:
Bokklubbeierne

Amerikaniseringen av norsk presse
«Avis etter pølsebodprinsippet» og Aftenposten - en gratisavis

«DubyaWatch»
USAs nye president og journalistikken i de amerikanske mediene

HELSE & MILJØ
Norges beste nettsted på
medisinsk info m.m.

NRKs krampetrekninger
før NRK-lisensens fall

Monsteret Microsoft:
lurer penger fra en hel verden og får utdankede nasjoner og teleselskaper til å gi labb

E-bok
Mange slags rare kjøredoninger fantes det også i bilens barndom

Mac er bedre
...enn Windows. Få syn for saken

BØRS og katedral
Journalisters tynnslitte troverdighet

Web-TV – starten på global stalinisme
Hvordan et programvaremonopol plutselig kan bli et mediemonopol

 

Kan redaktører tenke?

Kapittel 6– 18. juli 2001:
OPPHAVSRETTEN SOM BLE BORTE
Del I: Hvorfor NorskJjournalistlag
ikke vil høre snakk om
individuell opphavsrett for sine medlemer

Jeg kjenner Norsk Journalistlag. Etter mer en 30 års medlemskap, og flere år som tillitsvalgt, mener jeg å ha belegg for å si at den er en forsteinet klubb for fast ansatte avisjournalister, med stivt blikk på lønningsposene i disse bedriftene og liten horisont ellers.

Norsk Journalistlag hadde landsmøte i Sandefjord denne våren (2001). Det var to år siden forrige. Det er mange år siden disse begivenhetene var noe mer spennende for delegatene enn en hei dundrende fest. Men likevel – det er lov å håpe:

Så, et par måneder i forveien førsøkte NJ-veteran Stein Ove Grønsund nok engang, gjennom stort oppslåtte intervjuer i Journalisten, å vekke til live en gammel hjertesak: Journalister og fotografers opphavsrett til det de produserer. Det ble et forferdelig spetakkel, i kortversjon følgende (fra et innlegg i Journalisten signert undertegnede):

… Stein Ove Grønsund dro fram en femten år gammel avtaleformulering som ga journalistene retten til selv å disponere sine produkter på annen måte enn der de først ble publisert – i arbeidgiverens organ. En i og for seg åpenbar rett om man følger åndsverksloven, hvor kjøperen av et manus eller bilde kun får retten til å bruke det til eksemplarfremstilling, vanligvis i ett enkelt nærmere avtalt opplag.

Retten til videresalg av journalisters arbeid har tradisjonelt tilhørt journalisten eller fotografen. Dersom for eksempel et ukeblad tenner på en sak i en lokalavis er det den som har byline som blir kontaktet og som tjener noen ekstra slanter – eller er det det, fremdeles?

Jammen hadde ikke NJs sekretariat og tillitsvalgte unisont forlagt og eller misforstått den formuleringen Grønsund var så opptatt av, og som han i år etter år hadde minnet NJ-sekretariat og -ledere om, muntlig såvel som skriftlig. I 2001 fantes ikke spor av saken i arkivet.

Grønsunds påpekninger av svak forståelse og tapt terreng i opphavsrettssaken ble etter litt summing internt i den nåværende ledelse møtt med en meget aggressiv, men argumentløs tilbakevisning. Siden de ikke kunne finne noen papirer om den eksisterte den ikke. Slik kunne saken legges død foran det kommende landsmøtet.

Grønsund ble for sikkerhets skyld hengt ut som useriøs og med en uverdig holdning til hvordan partene i arbeidslivet skal drive forhandlinger. Her hersker i dag tydeligvis de reneste Tornerose-tilstander, hvor man nøye forklarer motparten hva den kan tape når forslag til nye avtaleparagrafer legges på forhandlingbordet.

Med grunnlag i Grønsunds formulering i et intervju, der han ble sitert på å ha sagt at NJ i 1986 «nærmest forsøkte å lure inn den aktuelle formulering», ble han lugget kraftig i håret. «Den slags kjeltringstreker driver ikke NJ med», svarte faglig sekretær og nåværende forhandligsleder i NJ Bente Sabel.

Og så dro de «alle» til Sandefjord. …


To uker før selve møtet skrev jeg dette i en mail til Stein Ove:

« … det jeg vil karakterisere som «hegemoniet» i Norsk Journalistlag, et korps av stadig mer velbeslåtte dagspresseansatte på fast lønn, faktisk av det mindre kreative slaget og som derfor ikke tilhører noen voksende del av faget. Det er folk som sjelden har sett på sitt daglige arbeid som noe åndsverk, som snarere sikter på mellomleder- og lederstatus. Litt ekstra i lønningsposen for at arbeidsgiveren skal kunne slippe dagsproduksjonen ut på nettet, det er alt hva de forstår av opphavsrettens vesen. Mange av dem er i praksis redaksjonelle gribber på en arbeidsgivers vegne.

I skrivende stund er det ennå snaue to uker til NJ-landsmøtet 2001, så det kan jo hende det snur seg rundt, til en mer velvillig, åpen og aller viktigst: framtidsrettet holdning til debatten om opphavsrett. Heller ikke på 80-tallet var det mulig å overse at denne måtte ledes inn på det nye mediet: Databasen.

Juristene og bibliotekarene var i full fyr om emnet allerede på 70-tallet. Nå er databasen primærmediet. Det vet i hvert fall aviseierne, som har et lett spill med NJ-sekratariatets folk, om det ikke skjer noe radikalt i Sandefjord.

[Men] Jeg skal våge en påstand her og nå: NJ-hegemoniet kjører videre etter oppsatt skjema. I dette ligger innbakt at databaseierne skal få hånd og hanke med innholdet der. Det tradisjonelle syn på journalistikk som åndsverk selges ut for en liten ekstra påskjønnelse til de fast ansatte. …»

Og slik gikk det. På NJ-landsmøtet i Sandefjord var det kun én delegat som tok ordet i saken, og kritiserte NJ for å være opphavsrettsamatører. Innlegget ble ikke besvart, ikke engang heiet på av salens frilansere. Landsstyret hadde i sitt møte dagen før selve landsmøtet – til overmål – gjort vedtak om å lyse Grønsund i bann.

Men det er mer! Sekretariatet har sin skjulte agenda! Vi følger PENGESPORET!

© Per Helge Berrefjord, juli 2001

NESTE KAPITTELFORRIGE kapittelSTART

Til sidetopp
FORLAGET FRITT OG VILT, Grønsundåsen 55, 1394 Nesbru, Telefon +47 66 85 90 40