FEMTE STATSMAKT UNDER UTVIKLING  

START
FORRIGE kapittelNESTE kapittel

«De store taperne på en total kommersialisering av mediene er den seriøse journalistikken»


Fritt og vilt
STARTSIDE

FORLAGET
SYPHILIA
FEMTE STATSMAKT
GALLERI

ENGLISH


 
  Oppdatert 18.07.2001
   
TEMASIDER (knipper)

Nettikk
Redaksjonell etikk i nettredaksjoner – derfor «nettikk»

Modellmaktverktøy. Verktøy som gjør det mulig for oss som journalister å åpne og sammenstille kildene på nettet

Bokbransjens kannibaler:
Bokklubbeierne

Amerikaniseringen av norsk presse
«Avis etter pølsebodprinsippet» og Aftenposten - en gratisavis

«DubyaWatch»
USAs nye president og journalistikken i de amerikanske mediene

HELSE & MILJØ
Norges beste nettsted på
medisinsk info m.m.

NRKs krampetrekninger
før NRK-lisensens fall

Monsteret Microsoft:
lurer penger fra en hel verden og får utdankede nasjoner og teleselskaper til å gi labb

E-bok
Mange slags rare kjøredoninger fantes det også i bilens barndom

Mac er bedre
...enn Windows. Få syn for saken

BØRS og katedral
Journalisters tynnslitte troverdighet

Web-TV – starten på global stalinisme
Hvordan et programvaremonopol plutselig kan bli et mediemonopol

 

Kan redaktører tenke?

Kapittel 5– 7. juli 2001:
Den fjerde statsmakts forfall. Om noen skulle være i tvil.

I «Den femte statsmakt» står det mye om hva som er galt med den fjerde. Lite av dette har nådd sistnevntes lesere. Menneskelig sett begripelig. Men sett i lys av den fjerde statsmakts institusjonelle status er den manglende belysning av forfallet i egne spalter nok et tegn på forfall.

Når den journalistiske vinkling ikke faller i smak, la oss da vende oss til medieforskningen! Det hender at den beveger seg ut av sine begrepsanalyser og sier noe om den virkelige verden som er verdt en tittel, i det minste i de journalistiske fagblader.

«De store taperne på en total kommersialisering av mediene er den seriøse journalistikken», sier medieforskeren Robert McChesy fra USA, som nylig besøkte Sverige. I svenske Journalisten serverer han en tett eledighetsbeskrivelse av tilstanden i amerikansk presse.

Nok en elendighetsbeskrivelse av fjerde statsmakt i USA finner vi i en ny bok ("The Form of News" – Guilford Press). Forfatterne, som er medievitere på universitetsnivå, har analysert amerikanske aviser fra kolonitiden til i dag, og konludert:

«… Contemporary ''corporate'' newspapers have abandoned civic-culture reporting and have resorted merely to ''indexing'' the world rather than mapping it … newspapers should be ''instruments of democracy'' but instead have become ''profane commercial operations'' … »
Media Channel / UPI

Ser vi slike tilstander bre seg på våre kanter? Selvsagt!

Sveriges Journalistforbund går høsten 2001 ut i de større medier med en kampanje for å belyse truslene mot kvaliteten i svensk journalistikk. Det som truer er, ifølge en notis i norske Dagspressen (de norske aviseieres fagblad); blant annet trykket fra kommersielle PR-konsulenter, økt eierkonsentrasjon, den økonomiske styringen og gjenbruken av nyheter.

SJ skal, fortsatt ifølge Dagspressen; bruke et PR-byrå for å få fram dette sitt budskap. Aner vi en ironi her – fra de norske aviseiernes eget organ?

Journalistikken som sådan trues både innenfra og utenfra. Kommersialiseringen har vi snakket om lenge. Vi kjenner den. Mindre er sagt om det som kommer innenfra, fra fagets egne utøvere og deres organisasjoner.

Før vi tar for oss redaktørenes forening skal det bli et oppgjør med journalistenes!


Journalistens arbeid og produkt

Journalistikk er en kort fortalt historie, som man som undersøkende journalist og oppegående individ med høy grad av integritet har gode grunner til å tro fullt og fast på – inntil noe med større overbevisningkraft er kommet for dagen. Vi er Platons disipler (før nettetets og femte statsmakts tidsalder) med oppdragsgivere i medier uten hypertekst og fotnoter.

© Per Helge Berrefjord, juli 2001

NESTE KAPITTELFORRIGE kapittelSTART

Til sidetopp
FORLAGET FRITT OG VILT, Grønsundåsen 55, 1394 Nesbru, Telefon +47 66 85 90 40