FEMTE STATSMAKT UNDER UTVIKLING  

START
FORRIGE kapittelNESTE kapittel

… hva vi som journalister snarest må ta opp i våre reportasjer
– for at det skal være noe håp for den femte statsmakt,
og demokratiet – når vi om få år har forlatt nasjonalstatenes og industrialismens epoke og gått inn i «informasjonalismen»…


Fritt og vilt
STARTSIDE

FORLAGET
SYPHILIA
FEMTE STATSMAKT
GALLERI

ENGLISH


 
  Oppdatert 18.07.2001
   
TEMASIDER (knipper)

Nettikk
Redaksjonell etikk i nettredaksjoner – derfor «nettikk»

Modellmaktverktøy. Verktøy som gjør det mulig for oss som journalister å åpne og sammenstille kildene på nettet

Bokbransjens kannibaler:
Bokklubbeierne

Amerikaniseringen av norsk presse
«Avis etter pølsebodprinsippet» og Aftenposten - en gratisavis

«DubyaWatch»
USAs nye president og journalistikken i de amerikanske mediene

HELSE & MILJØ
Norges beste nettsted på
medisinsk info m.m.

NRKs krampetrekninger
før NRK-lisensens fall

Monsteret Microsoft:
lurer penger fra en hel verden og får utdankede nasjoner og teleselskaper til å gi labb

E-bok
Mange slags rare kjøredoninger fantes det også i bilens barndom

Mac er bedre
...enn Windows. Få syn for saken

BØRS og katedral
Journalisters tynnslitte troverdighet

Web-TV – starten på global stalinisme
Hvordan et programvaremonopol plutselig kan bli et mediemonopol

 

Kan redaktører tenke?

Kapittel 4 – 7. juli 2001:
«Tåge» i Danmark, på vår ferd mot Neste kapittel i mediehistorien, og verdenshistorien: Dialogens tidsalder? Kanskje, om vi bruker en historisk sjanse. Og hvorfor det?

«Tågen» refererer seg til Dona-møtet i København 18. juni. Mitt foredrag gikk ikke hjem hos forsamlingen. Den mer godlynte responsen pr. mail etterpå gikk slik:

«Jeg synes vi fik en udbytterig aften selvom ikke alle var lige fornøjede - jeg forstår godt din hensigt med oplægget, men må nok også sige, at kun de færreste havde læst bogen og at et fokus på bogens budskab nok burde have været det centrale i oplægget.»

Jeg feilberegnet mitt publikum. Jeg syntes ikke jeg kunne lage hovedsak på innholdet i boken «Den femte statsmakt», som Abelone Glahn m. fl. allerede hadde presentert i flere danske fora på en helt fortreffelig måte, og som også var blitt LEST av en del dansker, både på papir og nett.

Framfor å snakke om «Den femte statsmakt» valgte jeg å fokusere på nødvendigheten av å utvikle nettets redaksjonelle formater. Spesielt viktig: Disse må, som jeg skal ta opp senere, åpne opp for metaperspektivet på de daglige nyheter.

Videre følte jeg det nødvendig nå, for en slik forsamling, å peke på hva vi som journalister snarest må ta opp i våre reportasjer – for at det skal være noe håp for den femte statsmakt, og demokratiet – når vi om få år har forlatt nasjonalstatenes og industrialismens epoke og gått inn i «informasjonalismen» - som noen store navn i det intellektuelle jetset nå har funnet på å kalle vår fremtid (Castells, Giddens, Touraine – som vel å merke ikke er særlig opplysende omkring dette annet enn å formidle sin egen forvirring i sitt eget møte med internettets tidsalder).

Tilbake til Dona-møtet. Jeg klandrer ikke min danske kollega Kurt Westh Nielsen, som i en mailkommentar etterpå skrev at «den norske journalist Per Helge Berrefjord [på møtet] en anelse tåget fortalte om sit syn på debat på nettet som den femte stasmagt».

Det er ikke annet å gjøre her enn å begi seg ut på den lange vei som heter dialog. Til det har vi nå et medium ingen kunne drømme om for 100 år siden.

La meg starte med dette: Det er ikke debatten på nettet alene som er/blir «den femte statsmagt», men de redaksjonelle fora på nettet (blant annet for debatt). Til tross for «tågen» er det nødvendig å gjenta og gjenta: Vi må skape nye redaksjonelle nettsted-formater – og blant annet derigjennom etablere en femte statsmakt, som blir meget forskjellig fra den fjerde.

Hva er så et redaksjonelt format?

For øyeblikket holder jeg på med å legge inn tekst i en føljetong - et lineært fortellende format. Jeg skriver på en fortelling som starter et sted, og formodentlig ender den et sted, en gang.

Romanforfattere river og sliter i dette formatet. Det er – og forblir – individets kongevei til dypere erkjennelse. Det vet alle som selv har lært seg å skrive. Men som kommunikasjon er og blir det lineært, og enveis, når arbeidet er avsluttet.

Underveis i skrivingen kan du pøse på med assosiasjoner og sidesprang. Men til tross for illusjonen av mental dybde – like lineær forblir fortellingen: Flat som en utklippsdukke. Det er alt hva et enveis, analogt fortellermedium har å tilby den skapende.

MEN det er ikke slik vi mennesker kommuniserer – bruker oss selv for å orientere oss om og i verden nå til dags, som samfunsorienterte grupper av individer.

Det har ikke skjedd noe vesentlig med romanen som fortellerform og redaksjonelt format på mange generasjoner. Siste og endelige fornyelse kom da den skulle hanskes med de store historiske og kulturele skift som lå i horisonten for hundre år siden. Den kom i noen Niagarafall av fortellinger (Proust, Joyce m.fl.). En anelse tåget!

En beretning om mine erfaringer og refleksjoner på og etter møtet med Dona-medlemmene, ville for hundre år siden kanskje blitt en «lang dags ferd mot natt». Ikke nå. Møtet med Dona-medlemmene og danske journalister, og videre begivenheter mellom da og nå, har i dialogisk forstand sendt min opprinnelige histore i mange retninger. Her er tre veier videre (som du om litt kan velge fritt, framfor å gå den lineære, todimensjonale vei videre nedover på siden) :

Eller du kan velge å gå videre langs det lineære spor, på neste side, i min historie, som tok utgangspunkt i den fjerde statsmakts forfall, med redaktørene i spissen for forfallet.

© Per Helge Berrefjord, juli 2001

NESTE KAPITTELFORRIGE kapittelSTART

Til sidetopp
FORLAGET FRITT OG VILT, Grønsundåsen 55, 1394 Nesbru, Telefon +47 66 85 90 40