FEMTE STATSMAKT UNDER UTVIKLING  
En avstikker fra Kan redaktører tenke? del 4

«…– hva som i tidens fylde
kan oppfylle de nødvendige betingelser
for en blomstrende «femte statsmakt» …»


Fritt og vilt
STARTSIDE

FORLAGET
SYPHILIA
FEMTE STATSMAKT
GALLERI

ENGLISH


 
  Lagt ut 21.07,
oppdatert 21.08.2001
   
TEMASIDER (knipper)

Nettikk
Redaksjonell etikk i nettredaksjoner – derfor «nettikk»

Modellmaktverktøy. Verktøy som gjør det mulig for oss som journalister å åpne og sammenstille kildene på nettet

Bokbransjens kannibaler:
Bokklubbeierne

Amerikaniseringen av norsk presse
«Avis etter pølsebodprinsippet» og Aftenposten - en gratisavis

«DubyaWatch»
USAs nye president og journalistikken i de amerikanske mediene

HELSE & MILJØ
Norges beste nettsted på
medisinsk info m.m.

NRKs krampetrekninger
før NRK-lisensens fall

Monsteret Microsoft:
lurer penger fra en hel verden og får utdankede nasjoner og teleselskaper til å gi labb

E-bok
Mange slags rare kjøredoninger fantes det også i bilens barndom

Mac er bedre
...enn Windows. Få syn for saken

BØRS og katedral
Journalisters tynnslitte troverdighet

Web-TV – starten på global stalinisme
Hvordan et programvaremonopol plutselig kan bli et mediemonopol

 

Spørsmål til avklaring
etter møtet i DONA 18. juni 2001

1. Hva er en «nettavis»?
I Danmark viste dette begrepet seg å bety (de store papir)avisenes nettsteder, altså bokstavelig talt gammeldagse avisers nettsteder.

Litt overrumplende på en nordmann, fordi: I Norge var Nettavisen det andre nettsted for journalistisk egenproduserte nyheter, lansert like etter digi.no (for ganske nøyaktig fem år siden) – begge med en redaksjon skåret etter tradisjonell modell, men som BARE kommer ut i nettutgave, begge med forhenværende Computerworld Norge-redaktører som gründere.

Dog er den danske begrepsbruk fullt forståelig, utifra at i det ledende WWW-land USA har (papir)aviseutgivernes forening , The Newspaper Association of America, hånd om den årlige utdeling av priser til de beste «nettavisene» (The Best Online Newspapers)
Disse prisene går selvfølgelig til medlemmer – og ergo kun til nettsteder med en parallell papirutgave.
Smart gjort av papirbransjen, i dubiøs forstand.
Men: Hva gjør juryen når rotasjonspresse-produktet forsvinner, og nettavisen forblir?
Det er flere nettaviser der ute – allerede (se Webby-vinnerne).

La oss i fortsettelsen gi ordet nettavis «face value». Altså betyr «nettavis» en nettbasert journalistisk tjeneste, og kun det.

Den hovedsakelige forskjell mellom de gamle medienes nettaviser og de virksomheter som kun utgir nettaviser, ligger i den bakenforliggende økonomi og redaksjonelle kultur og bemanning. Selv om dette ofte preger deres nettutgaver, er det nettutgavens originalitet og selvstendige utforming som er den langsiktige hovedsak – og vårt tema.

Hovedspørsmålet er ikke hvilke drager fra papiravisens epoke som gjør noe lurt på nettet – noe som kan gavne papirdragenes fortjeneste. Det interessante er hvilke journalistiske presentasjonsformer og nettsteder som fungerer og hvorfor. Helt konkret – hva som i tidens fylde kan oppfylle de nødvendige betingelser for en blomstrende «femte statsmakt»: Hva som kan føre til at journalistiske nettsteder setter dagsorden i storsamfunnet.

I akademisk terminologi handler dette i snevrere forstand om «Hypernews and Coherence», en tittel hentet fra et essay av Martin Engebretsen, som innledningsvis slår fast at disse formatene har knapt noen sett ennå:

«This article focuses on a mass medial text genre scarcely found today, but which might assume considerable importance within a few years. It looks at hypernews, i.e. news written, structured and distributed as hypertexts.»

I videre forstand er nettsteder med «hypernews» også avhengig av sine teknologiske og samfunnsmessige rammebetingelser. En femte statsmakt vil ikke bli en realitet uten en politisk bevisst styring og videreutvikling av selve nettet – infrastrukturen – og nye, mer hensiktsmessige teknologier på plass hos borgerne i samfunnet.


Internettregulering

Manglende bevissthet blant politikere om nødvendigheten av internasjonalt regelverk er en gjennomgangsmelodi på dette nettstedet:
Et globalt kommunikasjonssystem som skal være like tilgjengelig og åpent for alle som telefoner, MÅ underlegges visse internasjonale regelverk – om de skal bli enkle i bruk, og så rimelige at hvem som helst har råd til å bruke dem, hvor som helst i verden. Et slikt regelverk er også nødvendig for å hindre at nettet blir et redskap for myndigheter og firmaer til å krenke individets rettingheter.

Nylig har en forening som kaller seg «People For Internet Responsibility»(PFIR) laget et utkast til en prinsipperklæring som nettopp er ment å skulle dekke behovet for internasjonalt regelverk for internettet.


LINKER:

© Per Helge Berrefjord, juli 2001

NESTE KAPITTELFORRIGE kapittelSTART

Til sidetopp
FORLAGET FRITT OG VILT, Grønsundåsen 55, 1394 Nesbru, Telefon +47 66 85 90 40