FEMTE STATSMAKT UNDER UTVIKLING  

«Internet is the future of journalism but newspaper
executives must make a serious effort to understand
how it differs from traditional media
in order to tap its potential»

Denne siden er en avstikker fra fjerde kapittel i en lineær historie:
NESTE KAPITTELFORRIGE kapittelSTART


Fritt og vilt
STARTSIDE

FORLAGET
SYPHILIA
FEMTE STATSMAKT
GALLERI

ENGLISH


 
  Oppdatert17.07.2001
   
TEMASIDER (knipper)

Nettikk
Redaksjonell etikk i nettredaksjoner – derfor «nettikk»

Modellmaktverktøy. Verktøy som gjør det mulig for oss som journalister å åpne og sammenstille kildene på nettet

Bokbransjens kannibaler:
Bokklubbeierne

Amerikaniseringen av norsk presse
«Avis etter pølsebodprinsippet» og Aftenposten - en gratisavis

«DubyaWatch»
USAs nye president og journalistikken i de amerikanske mediene

HELSE & MILJØ
Norges beste nettsted på
medisinsk info m.m.

NRKs krampetrekninger
før NRK-lisensens fall

Monsteret Microsoft:
lurer penger fra en hel verden og får utdankede nasjoner og teleselskaper til å gi labb

E-bok
Mange slags rare kjøredoninger fantes det også i bilens barndom

Mac er bedre
...enn Windows. Få syn for saken

BØRS og katedral
Journalisters tynnslitte troverdighet

Web-TV – starten på global stalinisme
Hvordan et programvaremonopol plutselig kan bli et mediemonopol

 

Ingenting stemmer
for de gamle medier på nettet

De får det IKKE til!


Det er mange som i dag skriver om og dokumenterer hvorfor de største satsningene på nettet ikke lykkes. Oftere leser vi disse rapportene i Danmark enn i Norge, og enda oftere blant de engelskspråklige observatører som meddeler seg på nettet.

For å ta den aller ferskeste rapport, et foredrag av Vin Crosbie på NetMedia 2001 i London 5. juli. Her hans egen kortversjon i nyhetsbrevet E-Media Tidbits:

«… Web periodicals aren't, can't, and won't -- yes, won't -- truly profit as electronic analogues of print editions. The reasons why are fundamental differences between those two media, which our industry currently prefers to deny. That's my conclusion and reasoning in a presentation I gave at NetMedia 2001 in London on July 5.

Don't worry, the sky isn't falling. We're just in a trough between two generations or waves of online publishing technologies. Similar to our situation in 1991, when we began to realized that publishing periodicals on the proprietary online services (CompuServe, Prodigy, AOL, etc.) wasn't going to be viable long-term but before a rising new wave of online publishing technologies (Internet-based) washed over us. We're now understanding that periodical publishing on the Web likewise isn't going to be viable, a fact that was masked during the recent period of irrational economic exuberance. We also can now sense the next generation of online technologies (wireless pads) rising, but we tend to dismiss these new technologies as yet being too primitive and not in the hands of enough consumers to matter -- just as we dismissed the Internet that way in 1991. …»

En annen nettkompetent journalist og redaktør, med erfaring fra alle typer medier, Martin Baker, skriver i en artikkel i The Guardian blant annet at

«Internet is the future of journalism but newspaper executives must make a serious effort to understand how it differs from traditional media in order to tap its potential».

Baker har snakket med flere nettjournalister og -forskere som har noen gode råd å gi:

  • ''Online journalism should be a lot closer to the spoken style, with more
    short and simple sentences,''
    Bob Atkins, a lecturer in journalism at Cardiff University.
  • ''I think people tend to skim-read articles at first, and look at the screen almost as if watching TV. Online journalism is almost a cross between print and broadcast, in that articles are used as an archive by many readers, but then they are participating in the site, too, by clicking what they want to see when they want to see it, rather like switching television programs.''
    Susanne Doyle, editor of money.telegraph.co.uk

Linker:
Vin Crosbies foredrag E-Media Tidbits
Martin Bakers artikkel i The Guardian

© Per Helge Berrefjord, juli 2001

Denne siden er en avstikker fra fjerde kapittel i en lineær historie:

NESTE KAPITTELFORRIGE kapittelSTART

Til sidetopp
FORLAGET FRITT OG VILT, Grønsundåsen 55, 1394 Nesbru, Telefon +47 66 85 90 40