FEMTE STATSMAKT UNDER UTVIKLING  

STARTNESTE KAPITTEL

«… forrige århundres medieindustri. Denne er en miljøkatastrofe av samme sort som det industrielle landbruk: Suger kapital fra fellesskapet uten å gi bønder og forbrukere det de helst vil ha: Trygghet for framtida. Til det er ressursgrunnlaget, som er havnet hos industrielle forvaltere, allerede for utarmet og forurenset.»


Fritt og vilt
STARTSIDE

FORLAGET
SYPHILIA
FEMTE STATSMAKT
GALLERI

ENGLISH


 
  Oppdatert 01.07.2001
   
TEMASIDER (knipper)

Nettikk
Redaksjonell etikk i nettredaksjoner – derfor «nettikk»

Modellmaktverktøy. Verktøy som gjør det mulig for oss som journalister å åpne og sammenstille kildene på nettet

Bokbransjens kannibaler:
Bokklubbeierne

Amerikaniseringen av norsk presse
«Avis etter pølsebodprinsippet» og Aftenposten - en gratisavis

«DubyaWatch»
USAs nye president og journalistikken i de amerikanske mediene

HELSE & MILJØ
Norges beste nettsted på
medisinsk info m.m.

NRKs krampetrekninger
før NRK-lisensens fall

Monsteret Microsoft:
lurer penger fra en hel verden og får utdankede nasjoner og teleselskaper til å gi labb

E-bok
Mange slags rare kjøredoninger fantes det også i bilens barndom

Mac er bedre
...enn Windows. Få syn for saken

BØRS og katedral
Journalisters tynnslitte troverdighet

Web-TV – starten på global stalinisme
Hvordan et programvaremonopol plutselig kan bli et mediemonopol

 

Kan redaktører tenke?

Kapittel 1 – 1. juli 2001:
Journalistikkens vei fra industrielt kvelertak til nye formater i nettmediene. Hvorfor (kaller jeg det) «femte statsmakt»?

Stedet var Bergen 6. juni. Arrangementet hadde tre navn: MEDIA 2000 – Den norske mediefestivalen – Mediekonferansen 2001. Det var på sistnevnte evenements første dag (av tre) at jeg var invitert av Bergens Presseforening til å holde foredraget med følgende tittel i programmet: «Nettet – journalistikkens redning».

Bergenserne var nok blitt en smule pirret av en sak jeg skrev rundt juletider i fjor, for kulturtidsskriftet Localmotives (side 11 i PDF-filen) i Stavanger. Men jeg ville for all del ikke komme med samme leksa en gang til. Arbeidstittelen for dette foredraget, og et mer omfattende essay jeg har arbeidet på siden i april i år, er «Kan redaktører tenke?»

I Bergen startet jeg med å legge på en undertittel: «Fra den fjerde til den femte statsmakt». Den åpner et bredere landskap, der vi ikke minst kan trekke inn de overordnede politiske perspektiver, den typen spørsmål som Storting og Regjering har ansvar for. Lenger ute kommer noen forslag myntet på disse kretser.

For ordens skyld – og nok en gang: Min definisjon av den femte statsmakt er: Informasjon, debatt og dialog som med utspring på nettet blir drivkraften i den politiske prosess. Dette er den femte statsmakt, som setter dagsorden. Om de som bidrar her kaller seg journalister, er underordnet. Det er opp til journalistene selv om de vil være med å sette dagsorden også i framtida.

Poenget med å bruke betegnelsen «femte statsmakt» er at de redaksjoner som såvidt har begynt å etablere seg med nettet som sitt primære offentlige rom, er like mye samfunnsinstitusjoner som de eldre medieteknologiers enveismedier er det. MEN: På samme måte som den fjerde statsmakt fikk sine rettigheter og rolle i samfunnet institusjonalisert (jmf. for eksempel redaktørinstituttet), i de fleste demokratiske lands lovverk, trenger den femte statsmakt til en tilsvarende, men nokså forskjelligartet oppmersomhet fra de lovgivere som ønsker MER demokrati, i motsetning til mindre.

Min påstand er at om journalistikken skal reddes, så må det skje ved at den løsriver seg fra «den fjerde statsmakt» og det som i dag kan karakteriseres som forrige århundres medieindustri. Denne er en miljøkatastrofe av samme sort som det industrielle landbruk: Suger kapital fra fellesskapet uten å gi bønder og forbrukere det de helst vil ha: Trygghet for framtida. Til det er ressursgrunnlaget, som er havnet hos industrielle forvaltere, allerede for utarmet og forurenset.

Derfor ER nettet i ferd med å etablere seg som det mest egnede forum hvor samfunnsengasjerte mennesker henter informasjon om politisk relevante temaer. Hvis de anstrenger seg, kan de her også mye enklere være med på å utvikle innsikten i disse temaene videre. Hit beveger, nær sagt selvfølgelig, derfor også den seriøse journalistikken seg.

MEN – dette kommer til å møte ulike former for motstand. Ulikt fra land til land blir det såvel økonomiske som politiske hindringer. Slikt ser vi mye av allerede.

Det er heller ikke gjort i en håndvending å utvikle journalistikkens formater i helt nye teknologier – og skaffe dem plass i det offentlige rom.

Et slikt utviklingsarbeid er imidlertid nødvendig for å realisere to mål, der vi etter min mening nå har en historisk sjanse. Blir de ikke fulgt opp på politisk bred basis, kan vi se to katastrofer rett i øynene:

1. Målet om et åpent elektronisk informasjonssamfunn når menneskeheten aldri.
2. Målet om et levende demokrati, såvel her i landet som ellers i verden, kan skrinlegges for godt.

Journalistikken VAR essensen i forrige århundres fjerde statsmakt. Den kan også bli essensen i det offentlige rom på nettet. Men innen det skjer, har vi journalister mye å se opp for! Både innenfra og utenfra.

© Per Helge Berrefjord, juli 2001

NESTE KAPITTELSTART

Til sidetopp
FORLAGET FRITT OG VILT, Grønsundåsen 55, 1394 Nesbru, Telefon +47 66 85 90 40