FEMTE STATSMAKT UNDER UTVIKLING  

I juni 2001 presenterte undertegnende forfatter av «Den femte statsmakt», Per Helge Berrefjord, nyskrevet stoff med basis i boken, i henholdsvis Bergen og København.

I Bergen skjedde dette sent på ettermiddagen 6. juni, på Media 2000, der det totalt var vel 400 pressefolk. Få av disse hørte foredraget. Ingen av dem laget noe stoff på det i etterkant.

I København derimot, i forbindelse med foredrag og påfølgende dabatt 18. juni i foreningen DONA.dk (foreningen for danske online-journalister), ble det rene mediestormen. Intervjuet i Politikken (faksimilen til venstre) var bare ett av flere dybdeintervjuer, hvorav flere – inklusive et radiointervju – kan hentes fram i WWW. Dermed var DIALOGEN igang.


Fritt og vilt
STARTSIDE

FORLAGET
SYPHILIA
FEMTE STATSMAKT
GALLERI

ENGLISH


 
 

Oppdatert 23.07.2001

   
TEMASIDER (knipper)

Nettikk
Redaksjonell etikk i nettredaksjoner – derfor «nettikk»

Modellmaktverktøy. Verktøy som gjør det mulig for oss som journalister å åpne og sammenstille kildene på nettet

Bokbransjens kannibaler:
Bokklubbeierne

Amerikaniseringen av norsk presse
«Avis etter pølsebodprinsippet» og Aftenposten - en gratisavis

«DubyaWatch»
USAs nye president og journalistikken i de amerikanske mediene

HELSE & MILJØ
Norges beste nettsted på
medisinsk info m.m.

NRKs krampetrekninger
før NRK-lisensens fall

Monsteret Microsoft:
lurer penger fra en hel verden og får utdankede nasjoner og teleselskaper til å gi labb

E-bok
Mange slags rare kjøredoninger fantes det også i bilens barndom

Mac er bedre
...enn Windows. Få syn for saken

BØRS og katedral
Journalisters tynnslitte troverdighet

Web-TV – starten på global stalinisme
Hvordan et programvaremonopol plutselig kan bli et mediemonopol

 

Norsk nedtur – dansk opptur

Det skulle være nok av kraftsatser i foredraget som ble holdt på Media 2000 i Bergen – til å smelle til med en overskrift eller flere. Men nei – eneste velmente kommentar fra en kollega i dagsavis var at «du er nok for tidlig ute». Noe jeg aldri hadde trodd jeg skulle høre fra en journalist, skjønt – jeg har jo selv påpekt (i Den femte statsmakt) at dagens journalistikk har forfalt til flokkmentalitet og mangel på nysgjerrighet – og altså også gleden ved å fortelle sine lesere/lyttere noe så tidlig som mulig, og aller helst være først.

Blant deltagende journalister på Media 2000 var det av større oppslagsverdi at Arve Juritzen for n'te gang (han vær nær ved å sovne av det selv) gjentok sitt refreng om Big Brother-produksjonen, enn at en statssekretær i Kulturdepartementet kledde seg politisk naken og i full HYPERoffentlighet (salen var tettpakket med pressefolk) skrev ut milliarder i offentlig støtte til digitalkameratene Valebrokk og Førde. Ikke ett hevet øyenbryn (bortsett fra mitt eget). Historien kommer her.

Desto mer forbløffende var det da jeg i Danmark en drøy uke senere var «Jostein Gaarder for en dag», og la etter meg diverse oppslag i både riksaviser, Danmarks Radio og nettaviser. Jeg ble også tauet inn til et raskt intervju i TV, men er ikke helt sikker på om det ble sendt. Det kom i alle fall ikke på som planlagt samme kveld. Det kan jeg si meg enig i.

Den hyggelige TV-kollega på nøyaktig samme alder som meg (årgang 1944 –han drømte nå om å trekke seg tilbake og skrive bøker) startet med å spørre hva jeg hadde fortalt online-journalistene på DONA-møtet samme ettermiddag. Jeg svarte at jeg hadde bedt dem om å holde på optimismen - at mediet ennå er meget ungt, som en T-Ford uten clutsh. Jeg pekte så på den utfordring det nå er for oss pressefolk å utvikle gode redaksjonelle formater for det nye mediet.

Etter bare litt mer snakk spurte han så plutselig hva de av oss journalister som hadde vært så lenge på IT-siden som meg hadde gjort feil? !!! Det var litt av et kast! Trolig hadde han et elendighetsbilde i hodet, med tanke på forholdene rundt dagens online-journalister, som ble hyret inn i hopetall for noen måneder siden, og nå kastes på dør.

Jeg måtte tenke meg hurtig om, og ikke snakke for andre enn meg selv. Så jeg svarte at det i så fall måtte være at jeg som datablad-redaktør på 80-tallet ikke hadde forstått hvor pengegriske og grådige de globale IT-firmaene er.

Uten at vi fikk utdypet dette sa han så «takk for at du kom». Selv i et program som Deadline kan vel vaktsjefen få kalde føtter ved å la en slik påstand bli hengende i luften. Det er jo IT-bransjen - og den oppiskede Klondyke-situasjonen den har skapt - som er årsaken til den berg-og-dal-bane-ferd nett/medie-firmaene på innholdssiden i disse dager er utsatt for, og til at vi er kommet farlig nær et privateid, globalt mediemonopol, og ligger på randen av sammenbrudd for verdens viktigste kommunikasjonsmessige infrastruktur (når mistet du forbindelsen med nettet sist?).

Møtet med avis-, fagblad-, radio- og TV-mediene ga meg en grundig leksjon i hvor forskjellige de er med hensyn til å gi rom for refleksjon, og hvor avgjørende det er at journalisten selv er med på refleksjonen. Det opplysningsarbeid Tore Leifer i DR radios kulturredaksjon fikk til på fem minutter, i et medium vi nå kan spille av så mange ganger vi ønsker(!!!), vil kreve en helt annen grad av innsats å få formidlet gjennom TV-skjermen.


Kan redaktører tenke?

Flengede kritikk av NJ, de store dyp i (den snart tapte) opphavsretten, nettredaksjonens fortrinn som formidler av metaperspektiv og korrigerbare «sannheter», OG journalistikkens framtid når publikums nettvaner og -kunnskaper og nettmediene selv utvikler seg – til et nettbasert offentlig rom.

Det foranstående ble i Bergen vinklet mot dagens hovedproblem for den FJERDE statsmakt – det lille som kan sies å være igjen av den, mens den fortsatt er vårt viktigste "offentlige rom" – nemlig redaktørene. Kan de tenke? Det er uansett ikke mye tilbake av den fjerde statsmakt, som de har det primære ansvar for.

Mer om dette her på nettet – når jeg GRADVIS (jeg prøver meg med en nettføljetong) bearbeider foredragsmanusene fra hhv. Bergen og København, samt en rekke andre tråder fra manusarbeid og begivenheter som fikk sin start i april i år.

Kapittel 1 – 1. juli 2001:
Journalistikkens vei fra industrielt kvelertak til nye formater i nettmediene. Hvorfor (kaller jeg det) «femte statsmakt»?

Kapittel 2 – 3. juli 2001:
Den journalistiske frihet og behandlingen av offentlige personer – i gamle medier

Kapittel 3– 5. juli 2001:
Nettredaksjonens budskap – en fornybar ressurs
Eller: Når gamle meldinger ikke står til troende

Kapittel 4 – 7. juli 2001:
«Tåge» i Danmak. Blir neste kapittel i mediehistorien (og verdenshistorien) dialogens tidsalder? Kanskje, om vi bruker en historisk sjanse. Og hvorfor det?

Kapittel 5 – 7. juli 2001:
Den fjerde statsmakts forfall. Om noen skulle være i tvil

Kapittel 6– 18. juli 2001:
OPPHAVSRETTEN SOM BLE BORTE
– del I: Hvorfor Norsk journalistlag ikke vil høre snakk om
individuell opphavsrett for sine medlemer

Kapittel 7 – 18. juli 2001:
OPPHAVSRETTEN SOM BLE BORTE
– del II: PENGESPORET

Kapittel 8 – 19. juli 2001:
Journalistlaugets tvilsomhet – og endelight

Kapittel 9 – 23. juli 2001:
De …[redaktørene]… er på full fart mot å bli generaler uten soldater. Og nesten uten at de selv ser det, blir uniformene deres byttet ut med kelnerjakke

Kapittel 10– 23. juli 2001:
La donna é mobile.
Fjerde statsmakts siste dragoner – i dameselskap

Kapittel 11– 2. august 2001:
U-land viser vei til bedre nettjournalistikk

Kapittel 12 – 3. august 2001:
Den femte statsmakts metode:
DIALOG med synlig METAPERSPEKTIV


Dansk opptur

Her danske journalisters stoff om «Den femte statsmakt» som også er å finne på nettet:


Dialog

Sidene det er linket videre til ovenfor er et ledd i den videre DIALOG om temaene i Den femte statsmakt.

Her et par mer direkte startsider:

 
Til sidetopp
FORLAGET FRITT OG VILT, Grønsundåsen 55, 1394 Nesbru, Telefon +47 66 85 90 40