BOKBRANSJEN  

Fritt og vilt
STARTSIDE

FORLAGET
SYPHILIA
FEMTE STATSMAKT
GALLERI

ENGLISH


 
  30.06.01 - 13.46
   
TEMASIDER (knipper)

Nettikk
Redaksjonell etikk i nettredaksjoner – derfor «nettikk»

Modellmaktverktøy. Verktøy som gjør det mulig for oss som journalister å åpne og sammenstille kildene på nettet

Bokbransjens kannibaler:
Bokklubbeierne

Amerikaniseringen av norsk presse
«Avis etter pølsebodprinsippet» og Aftenposten - en gratisavis

«DubyaWatch»
USAs nye president og journalistikken i de amerikanske mediene

HELSE & MILJØ
Norges beste nettsted på
medisinsk info m.m.

NRKs krampetrekninger
før NRK-lisensens fall

Monsteret Microsoft:
lurer penger fra en hel verden og får utdankede nasjoner og teleselskaper til å gi labb

E-bok
Mange slags rare kjøredoninger fantes det også i bilens barndom

Mac er bedre
...enn Windows. Få syn for saken

BØRS og katedral
Journalisters tynnslitte troverdighet

Web-TV – starten på global stalinisme
Hvordan et programvaremonopol plutselig kan bli et mediemonopol

 

Den norske Boknatta (DnB)

På Boknatta i Fjærland 23.06.01 holdt Syphilia foredrag - som i løpet av 30 minutter taletid ga en redegjørelse for hvordan det står til i den norske bokbransjen. Den munner ut i friske spådommer og et forslag til folkeaksjon mot bokmonopolet. Her på Fritt og vilts nettsted kan du vandre inn og ut av Den norske Boknatta som du vil.


Del 5– TilbakeNesteStart

Biblioteket, vår kulturelle fellesarv: Snart for dyrt?

Men vi har jo bibliotekene. Enn så lenge. Det murres nemlig rundt om i kommunene om at bibliotekene er noen veldige pengesluk. Det offentlige har andre ting å bruke penger på enn å skaffe folk gratis lesestoff, det kan de da få på forværelset hos legen?

Man kunne godt være enig dersom det bare dreide seg om å la folk lese gratis det de likevel bare må betale for hos Bokklubben, men det var jo ikke dét som var meningen med bibliotekene. Dessverre skyldes det blant flere andre ting en stor misforståelse ved navn "Innkjøpsordningen" at mange biblioteker ikke har råd til annet lesestoff enn de bøkene de slipper å betale for.

Meningen med bibliotekene, som er i ferd med å gå tapt i folks bevissthet, er at unger skal kunne vokse opp med en tilnærmet ubegrenset tilgang på hele verdens litterære skatter uten voksne sensurinstanser eller økonomiske begrensninger. Og at når de er blitt voksne, skal de kunne fortsette å holde seg informert, orientert, i intellektuell bevegelse gjennom det bibliotekene kan tilby. Uten bibliotekene, ingen åndsmennesker og i siste instans ikke noe demokrati. De aller, aller fleste skrivende og tenkende mennesker i Norge er vokst opp på bibliotekene. Hvor ellers?

Dette er i ferd med å gå tapt fordi det offentlige trenger inntekter. De øser altså ut til våre mest monolittiske forlag med den ene hånden mens de vil ta brukerbetaling av noen stakkars bibliotekbrukere med den andre. Og iallfall vil de ikke ruste opp bibliotekene ved å øke boksamlingene.

Mye er gått galt i bibliotekverdenen, men det ville ha krevd et eget foredrag å gjennomgå det. Kanskje det kommer senere. Her skal jeg bare se på ett punkt, som nok begunstiger bibliotekene, men primært redder forlagene:

Del 5– TilbakeNesteStart

Til sidetopp
FORLAGET FRITT OG VILT, Grønsundåsen 55, 1394 Nesbru, Telefon +47 66 85 90 40