INFORMASJON TIL Denne siden er sist oppdatert: 10. juni 2002
PRESSE OG ANMELDERE  

   

Fritt og vilt
STARTSIDE

FORLAGET
SYPHILIA
FEMTE STATSMAKT
GALLERI

ENGLISH


 

INGEN FRIEKSEMPLARER
Opplaget trykkes ved «print on demand» og er følgelig lite. Det sendes derfor ikke ut anmeldereksemplarer uoppfordret.
Ta kontakt med forlaget om ytterligere materiale ønskes..

 

OMSLAGET til illustrasjonsformål (stor jpg-fil)

 

Kongelig slaveleir er tre bøker i en:

 • Edmund Morels hovedverk fra 1906 om Kong Leopold IIs forbrytelser mot det kongolesiske folk. (ca. 110 sider).
 • Syphilia Morgenstiernes essay med beretningen om de norske Kongofarerne (ca. 60 sider)
 • 75 historiske bilder fra perioden som omtales (eget kapittel på 32 sider).

Kongelig slaveleir presenterer nytenkning på flere fronter:

 • Kolonitiden var ikke, som mange (faghistorikere såvel som politikere) nå hevder, bedre enn sitt rykte. Den var verre.
 • Dagens vanstyre i de afrikanske land skyldes ikke afrikanerne selv (og deres korrupte ledere). Det skyldes USA og de gamle kolonimaktenes videreføring av sin plyndring av land og folk i Afrika.
 • Debattboken er forsvunnet fra forlagenes repertoar. De etterlyser en fornyelse av sjangeren, som var mye lest på 60 og 70-tallet. Her er fornyelsen.

Kongelig slaveleir peker videre mot uutforsket materiale:

 • For journalister i distrikts- og lokalpresse: Sjekk hvem som «gikk til Kongo» fra ditt distrikt, og hva de gjorde der (forlaget kan hjelpe til med upublisert stoff).
 • For journalister i politisk avdeling, utenriks og innenriks:
  • Sett norsk/skandinavisk kolonihistorie i et nytt perspektiv. Bondevik påstår at vi ikke har noen. Helt feil!
  • Sett vestens bruk av Afrika i et 100-årig perspektiv – fra kong Leopold II til i dag. Det som skjedde er ikke lenger tilbake enn da Norge ble selvstendig nasjon (og det nesten ble krig med svenskene). Da Lumumba ble drept var det mindre enn to generasjoner siden Leopolds folkemord i Kongo tok slutt.
 • For akademia: Finn upløyd mark i norsk-afrikansk historie.
 • For hvem som helst: Finn din tremenning i Afrika!