DE NORSKE KONGOFARERNE

Denne siden er sist oppdatert: 25. juli 2002

Oppdateringer og nye navn

 

Alfabetisk liste pr. 28. juni.
   

Fritt og vilt
STARTSIDE

FORLAGET
SYPHILIA
FEMTE STATSMAKT
GALLERI

ENGLISH


KONGELIG SLAVELEIR STARTSIDE

PRESSE

75 illustrasjoner i eget kapittel:
«Fra Stanley til Lumumba»

Bokens innledende kapittel:
«Slik ble et terrorregime avslørt»

 
Et tusentall skandinaver gikk i Kong Leopolds tjeneste, derav flere hundre norske. Dette spennende kapittel i vår historie, like forut for unionsoppløsningen med Sverige, er omtrent ikke utforsket fra norsk, faghistorisk hold, blant annet fordi et gammelt vedtak ved Universitetet i Oslo har kastet ut «Afrikana».

Under arbeidet med Kongelig slaveleir kom forfatteren over ca. hundre navngitte norske Kongofarere. En drøy håndfull av disse er omtalt i boken. Etter utgivelsen er det kommet inn flere navn. Listen nedenfor er likevel langt fra komplett. Anslagsvis mangler opp mot 100 navn. Kongoforeningens formann Thån skal i sin tid hatt oversikt over i alt 234. Men det har helt sikkert vært flere (jmf. Øyvind Bakke).

Nettutgaven blir supplert etter hvert som vi får flere opplysninger. Kom gjerne med innspill til syphilia@frittogvilt.no.

De norske Kongofarerne reiste ut i flere puljer, som grovt kan deles i tre.

 1. Pionertiden, fram til ca. 1895 eller da jernbanen til Leopoldville ble tatt i bruk. Fra Skandinavia mest sjøoffiserer til etablering og utbredelse av dampskipsflåten på Kongoflodens vidstrakte vannveier, og deretter jernbanen der skipsfart ikke var mulig. Også en del skandinaviske militære landoffiserer ble vervet i denne perioden – til erobringen av landet fra lokalbefolkningen.
 2. Årene fra 1895 og fram til ca. 1904, da systemet for alvor begynte å fungere og større puljer av skandinaver ble vervet, men fortsatt med mye ufred, usikkerhet og dødelighet i området (også) for de hvite.
 3. Årene fra 1904 – da "alt gikk som smurt" for kong Leopold II – til 1908, da Leopold II oppga sitt enevelde i kolonien og den ble overført til den belgiske stat..

I første pulje var det relativt få norske i forhold til svensker og dansker. Så steg andelen/antallet norske gradvis da vervingen av vernepliktige skandinaviske sjø- og landoffiserer ble intensivert rundt 1895. Regimet begynte da for alvor å vise tenner – og mannefallt blant pionerene hadde vært stort. Noe senere startet også en kampanje rettet mot ferske skandinaviske jurister. Etter en kort innføring i Kong Leopolds styresett ble de sendt ned for å bekle særlig anklager- og dommervervene.

Vervingen hadde mer enn stilltiende samtykke fra de danske og svensk/norske nasjonale myndigheter. Ikke bare godtok disse at vernepliktige offiserer i eget militærvesen lot seg verve av Kong Leopold. For at de skulle få best mulig betingelser i tjenesten sendte stasministrene også med sine skriftlige, personlige anbefalinger av enkelte av dem.


Oppdateringer og nye navn

  Oppdatering fra Tomas Steiner 6. oktober 2009:
  Hej Syphilia!
  Jag läste med stort intresse på din sida om belgiska Kongo. Du nämner även en Rode, HKR, död 1908-12-13. I mina efterforskningar har jag en Hjalmar Kjartan Rosenvinge Rode, död 1908-12-15 i Kongo. Jag tror det kan vara samma. Du ser honom ...[HER]

  «Ein ungdom sin lagnad»
  Øyvind Bakke fra Herøy kommune på Sunnmøre

  24.07.2002


Alfabetisk liste med 187 navn presentert 28. juni 2002.
NB: Kopiering og bruk av denne listen utenfor dette nettsted er forbudt!

Søker du et spesielt navn kan du komme direkte til dette ved å bruke nettleserens finn-kommando.

Navn Stilling Skjebne Kom fra Foto
Andersen, W.G.A Sjøkaptein Født 1848. Reiste ut i august 1890

Anderson, A tømrer Til Kongo i mai 1893, syk hjem i oktober samme år.

Andreasen, H.M. sjøkaptein Til Kongo i mai 1893, syk hjem i oktober samme år.

Andresen, Alfred Gunelius sersjant Til Kongo 15/10 1903 Oslo
Aubert, V.M., (Bille) dommer (dommer) Død 20.6.1908 i Stanleyville Oslo
Bang, A.W. offiser Sivilt yrke lege;
NS-medl.


Bang, Bernhard dommer Senere byråsjef, sjef for Patentkontoret
Behn, Just skipsfører død i Moss 1947. Omtalt i Kongelig slaveleir. Moss
Berg, J maskinist Til Kongo i mai 1893, syk hjem i november samme år.

Berge, O lege Til Kongo i september 1898.
Berger, G.R. maskinist Til Kongo i mai 1899. Syk hjem i mars 1901.

Bergh, W.C. skipsfører Til Kongo i juni 1897. Død 5.3.1898 i Leopoldville

Berthold, Sofie misjonær Til Kongo 4/12 1902, gift med svensk misjonær August B. som reiste ut i august 1897. Nøtterøy
Bing, Jonas Barth Abel maskinst (fabrikk) Til Kongo 10/7 1902. Ansatt på kaffefabrikken i Kinshasa.

Bjørnebo, L.J. skipsfører Til Kongo i november 1897.

Bjørnstad, H.M skipsfører død 3.7.1916 i Kivu

Blehr, Ole Jakob sjøkaptein/handelsmann Til Kongo som sjøkaptein 29/12 1904. Død 30.9.1927 i Kasai Bergen
Blom, Hanno Petro Christinus fenrik Reiste ut i juni 1900 som «agent» for S.C.A, og beordret til militære oppdrag blant innfødte som ikke var føyelige. Død 2.8.1901 i Mombongo ved Duafloden, en politipost der han var blitt sjef tidlig samme år. Gudevold ved Fredrikstad
Bolstad kommandant


Borch, H.F. skipsfører Til Kongo i mai 1899, reiste hjem på våren året etter, trolig syk.

Borgensen, Peter sjøkaptein Til Kongo 4/8 1904. Tanstad
Brandt, N.S.D. sekondlt. i marinen Til Kongo i juni 1900.

Brodahl, maskinist Til Kongo i mai 1893.

Brynhildsen, Alf dommer


Budde, Fredrik kommandant senere norsk konsul i Belgia

Bull, AT statsadv død i Kongo 30.7.1914

Bøhler, Martinius kommandant senere banksjef i Kristiansand
Cammermeyer lege

Carlsen, Carl Alfred sjøkaptein Reiste til Kongo i januar 1895. Syk hjem i oktober 1897.

Christiansen, Adam skipskaptein Til Kongo 23/6 1904. Død 19.10.1908 i Leopoldville Arendal
Christiansen, T. sjøkaptein Ut 19/9 1901. S.A.B. Hjem etter tre år.

Christiansen-Noreng, Noreng kokk Til Kongo 15/10 1903. Reiste hjem igjen forh.vis raskt. Kristiansand
Christoffersen, H.S. maskinist Til Kongo i juli 1893

Christophersen, O. matros død 18.3.1890 i Banana

Clausen, Jes Anton sjøkaptein Til Kongo 23/7 1903. Arendal
Ditleff, B. løytnant
Til Kongo i oktober 1897. Død i Kongo 17/1 1899. Larvik
Dons, V.D. dommer død 23.1.1908i Leopoldville

Drivdal, O.A. skipsfører Til Kongo i november 1897. Hjem september 1898.

Einersen, S maskinist Reiste ut i september 1892 i et følge med bl.a. seks norske maskinister. Hjem i juni året etter. Bergen
Enger, Fingard skipsfører

Engh, M kommandant Reiste til Kongo i mars 1898.

Erichsen, H.L.E. sjøkaptein Ut 1/9 1900. Juli 1903 «Flandre». Hjem eter tre år 10/10 1903.

Eriksen, Erik maskinist Til Kongo i juni 1899. Syk hjem i januar året etter. Ut andre gang i mars 1903, hjem i desember samme år. Arendal
Falkenberg dommer


Feylling, Søren Emil sjøkaptein Til Kongo i februar 1897. Egersund
Flagstad, K. fenrik død i Kongo 12.9.1913

Flood, CG kommandant død 27.1.1916 i ÿst-Afrika

Frederiksen, Mathilde Magdalene f. Reuter misjonær Giftet seg med misjonær P. Frederiksen i 1887 og reiste til Kongo

Fredriksen, A.C. Sjøkaptein Reiste ut i februar 1892 og dro syk hjem i oktober samme år.

Fuglum, H. maskinist Reiste ut i september 1892 i et følge med bl.a. seks norske maskinister. Død 13.3.1894 i Manyanga Bergen
Giertsen, Edvin J.J.O sjøkaptein Til Kongo i september 1898. Død i Kongo.

Giertsen, O.S. løytnant Til Kongo i mai 1898. Senere sjømannsskolebestyrer.
Gjertsen, EJI skipsfører død 9.8.1899 i Boma

Gomnæs, Ole Sigvard Kristiansen skipsfører Til Kongo i september 1898.
Grinde, S.G. fenrik død 13.11.1908 i Leopoldville

GrudeHalling, Konstans Bomholt kommandant Til Kongo i mai 1898.

Halvorsen, J.C sjøkaptein Til Kongo i november 1899. Hjem i mars året etter.

Hansen, FA skipsfører Til Kongo i september 1898. Død 6.2.1899 ombord i S/S îAlbertvilleî

Hansen, Julius maskinist Til Kongo i mars 1900. Hjem i mars 1903. Ut igjen samme sommer, men syk hjem ved nyttår 1904. Oslo
Hansen, L.A maskinist Reiste ut i september 1892 i et følge med bl.a. seks norske maskinister.

Hansen, P. maskinsit Ute flere ganger, bl.a. 1/1 1901 på «LacLeopold».

Hansteen, Thor dommer Senere byskriver i Kristiansand
Hedemark kommandant

Heggen dommer

Heiberg, Inge lege/medisinalsjef Død i Norge i 1920. Omtalt i Kongelig slaveleir.
Heide kommandant


Horn, Nikolai Sjøkaptein Dro ut 18/1 1884

Hunstad kommandant


Hutchinson, G. ingeniør (?) Til Kongo i juni 1898.

Haavik, J. lege Senere distriktslege, Odda, d¯d 1953 Odda
Jahnsen, Hans sersjant Til Kongo 15/10 1903, Hjem 8/2 05. Oslo
Jensen, , CJ skipsfører død 16.1.1907 i Albertville

Jensen, E. skipsfører Reiste ut i januar 1895. Død 18.11.1900 i Leopoldville Asker
Jensen, Gunvald MartinJensen, J. misjonær død 26.6.1893 i Manyanga

Jensen, J.A. sjøkaptein Til Kongo i juli 1899. Trolig hjem i 1903.

Jensen, M maskinist Til Kongo i april 1900. Død 30.8.1902 i Leopoldville. Andre kilder sier kantret i kano ved nyttår 1903.

Jensen, O.H. løytnant NS-medl.

Jenssen, SK fenrik død 12.9.1909 p ÿvre Nilen

Jespersen, A.V. maskinist Ut 1/9 1900. P«Vile de Paris». Syk hjem 22/6 1903.

Johannesen, A.J. maskinist Til Kongo i november 1897 Bergen (?)
Johannesen, M. arbeidsformann død 26.10.1908 i Stanleyville

Johannesen, O sjøkaptein Til Kongo i mai 1893, syk hjem i mars året etter.

Johansen, A.S. maskinist død 22.7.1889 i Banana

Johansen, Fredrik Hjalmar skipsfører Til sjøss i 1892. Tok skippereksamen i Sandefjord 1900. Til Kongo 31/10 1901. Ansett som en av Kongos dyktigste sjøkapteiner. Senere kjøpmann i Fredrikstad. Sandefjord/Fredrikstad, sønn av møller J.F. Johansen
Johansen, fru misjonær til Kongo 1880 som første norske av samtlige som reiste ut etter 1878. Gift med trolig dansk baptistmisjonær som reiste ut 2/6 1878 (J-T)

Johansen, J.M. maskinsit Til Kongo i april 1898. Syk hjem i februar året etter. Bergen (?)
Johanssen, Karl dommer Senere glitrende radiokåsør og utenriksredaktør i Arbeiderbladet. Omtalt i Kongelig slaveleir.
Johnson, J. maskinist Til Kongo i januar 1896, syk hjem i mars året etter.
 
Joleik, Albert løytnant Død i Naustdal i Sunnfjord. Omtalt i Kongelig slaveleir. Sunnfjord
Jürgens, L. de Besche kommandant død 15.5.1901 i Kasai. Omtalt i Kongelig slaveleir. Prestesønn fra Gudbrandsdalen, født i Sverige.
Jyssum, Martin G.


Jørgensen sjøkaptein Ut 16/12 1900 for «Süd-Kamerun» (S.A.B.?). Hjem våren 190 «efter at være kommen paa Kant med Selskabet». (J-T)

Karlsen, Kuston Maagers sjøkaptein Til Kongo 15/9 1904. Halden
Karstensen, O maskinist Reiste ut i september 1892 i et følge med bl.a. seks norske maskinister.

Kielland, Jan kommandant NS-medl.

Kielland, W.F.J. premierløytnant Reiste til Kongo i november 1893, døde der 23.12.1894. Såret ved Mowenghé og død samme dag ved Yanka ombord på «Ville de Bruges».
Kjelstrup, F.H. løytnant. NS-medl.

KjernaasKlagstad, K fenrik død i Kongo 12.9.1913

Kleven, I.V.G. handelsmann død i Kongo 9.12.1927

Knudsen skipsfører død i Kongo 15.11.1907

Knudsen, Gustav Fredrik kaptein (infanteriet) Til Kongo 27/11 1904 Irébu Tilh. Kristiansandske Brigade
Knudsen, W.A. maskinist Til Kongo 27. mars 1902.

Koth, , R. jurist død 9.4.1906 i Nyangara

Krohg, Otto dommer senere politiinspekt¯r i Aker

Krüger, D. kommandant senere beregner

Larsen, Aleksander M. skipsfører
Østfold
Larsen, H sjøkaptein Til Kongo i oktober 1898.

Linn, J. Madsen maskinist Til Kongo i april 1897. Død 18.5.samme år i Kataraktene. Sønn av malremester Madsen i Oslo
Lund, B. forretningsmann død i Kongo 1907

Lund, Einar løytnant/kommandant Til Kongo i oktober 1897. Døde i 1905 (?) i Kongo-Brazzaville Hammerfest
Lund, Iver Carl dommer Til Kongo 7/1 1904. Oslo
Lund, O.A. løytnant/kommandant Til Kongo i september 1896. Fra Kjeø i Nordland.
Lundh, Christopher Anker Berg premierlt. «chef de poste» Student i 1891. Til Kongo 23/1 1902. Avanserte etter hvert til postsjef ovenfor Faldene. «Ofte meget syg» Oslo
Lyner, Sigurd Johanes sjøkaptein Til Kongo 14/7 1904. Halden
Løken, Kristian kommandant

Marlow, Wolmer løytnant./kommandant senere sysselmann
Martini, J.A. Christian J Sjøkaptein Ut i okt. 1886, død i Kongo

Meek dommer


Meek, Astrid, fruMichelsen, Carl Holm. skipsfører Til Kongo i desember 1899. Død 12.6.1900 i Leopoldville Oslo
Mjelde, Harald Andreas sjøkaptein Til Kongo 21/11 1901. Hjem etter tre år.

Munch Larsen Naur, E.D.statsadvokat
død 25.2.1914 i Leopoldville

Munch-Søegaard, Peter lege Ferdig lege 1891. Reiste til Kongo i 1894, hjem etter et år. F. i Oslo 1866, senere bosatt i Skien.
Myhre, O.J.P. kommandant Til Kongo i mars 1897. Ringebu
Nergaard, Christian Fredrik Frimann sjøkaptein Til Kongo 4/12 1902. Namsos
Nielsen, E maskinist Reiste ut i september 1892 i et følge med bl.a. seks norske maskinister. Arbeidet for Jernbaneselskapet. Hjem i mars året etter.

Nielsen, E.L.M.
NS-medl.

Nielsen, Sina f. Finwall misjonær Reiste til Kongo sammen med sin danske ektemann høsten 1892. Begge døde i Kongo, hun 27.8.1901 i Kataraktene
Nilsen, B.M. maskinist Reiste ut i september 1892 i et følge med bl.a. seks norske maskinister. Bergen
Nilsen, E. sjømann senere seilmaker, Trondheim, NS-medl.

Norloff, A. dommer senere bosatt i Frankrike

Olsen, Karl skipsfører En av de første, ut i oktober 1883, død 6.9.1888 i Leopoldville

Otto, C.F. skipsfører Til Kongo i november 1896. Død 16.2.1923 i Leopoldville Kristiansand
Parelius, Fredrik dommer Ble senere forfatter. Omtalt i Kongelig slaveleir. Oslo
Petersen, , K. maskinist Til Kongo i mai 1900. Død 6.10.1900 i Kasai.

Peterssen, Per Martin maskinist Til Kongo 4/12 1902. Hjem 24/7 1904. Haugesund
Petterson, P. skipstømrer Til Kongo i april 1899. Syk hjem i juni året etter.

Quale, F.T. fenrik Til Kongo i juni 1900. Død 8.1 0.1901 i Kasongo
RambyReinertsen, Reinert skipsfører


Reppen, Edm. misjonær Senere møbelhandler

Rode dommer


Rode, HKR jurist død i Kongo 13.12.1908

Roe, J.H. fenrik død i Kongo 16.9.1907

Rød, Otto R. dommer Senere høyesterettsadvokat
Røhn, Thorleiv Bugge
NS-medl.

Rønning foged død i Kongo 15.4.1908

Sannæs, Thomas Halvordus kommandant Til Kongo i januar 1896. fra Solum i Skien
Scharffenberg, Anna f. Siewers nygift Reiste til Kongo 6. juli 1893 etter i mai å ha giftet seg med Johannes Scharffenberg (se neste). Reiste hjem alene i februar 1899. Ble senere gift Obstfelder, med bror til poeten Sigbjørn Obstfelder. Datter av infanterikapt. R. Siewers i Molde
Scharffenberg, Johannes mekaniker/kjøpmann Reiste ut som mekaniker i april 1889. Etablerte forretning, død 13.3.1899 i Matadi. Bror til dr. Johan Scharffenberg. født i Moss 1863
Schiøtz, Gullbrand Øvergaard kommandant Til Kongo i feb. 1894. Avanserte til kommandant. Senere no. konsul i Kongo (både fransk og belgisk), direktør i fransk firma, bosatt i den franskeKongo- kolonien. Sønn av banksjef med i alt seks barn, deriblant den mer berømte Carl (lege). Omtalt i Kongelig slaveleir. Hamar
Schjørn, J.L. løytnant
Til Kongo 18/2 1897. Døde der 5/6 året etter.
Schrank, K.J. sjøkaptein Til kongo 23/1 1902, hjem 18/12 1904. Fredrikstad
Schørn, , J.L. løytnant Til Kongo i februar 1897. Død 5.6.1898 på øvre Nilen

Schøth løytnant


Sievertsen, C.J maskinist Ut i mars 1888, syk hjem i mars året etter.

Siewers, A maskinist Reiste ut i april 1894. Død 8.1.1895 i Leopoldville. Bror til fru Scharffenberg, senere fru Obstfelder (se Scahrffenberg). Sønn av infanterikapt. R. Siewers i Molde
Sjøstrøm, FJ maskinist Til Kongo i september 1898. Død i Kongo 11.11.1898

Soelberg, Karl Otto løytnant Til Kongo i januar 1894. Død 9.4.1894 i Leopoldville Oslo
Sollum, A. maskinist Til Kongo i novenber 1897. Syk hjem i mars året etter.

Sparre, L.L.
Til Kongo i august 1898.

Spydevold, Else, fruStahre, Johan Wilhelm sjøkaptein Til Kongo 16/11 1900. Hjem etter 3 og et halvt år. Meget dyktig (J-T). Oppr. svenske, seilte på norske båter etter navigasjonseksamen i Christiania i 1891.
Steen dommer


Steiner-Huusher, Julius Albert von fenrik Reiste ut i februar 1894. Død 13.10.1894 i Kataraktene
Stensås, H.S.A. sjøkaptein Til Kongo 17/4 1902. «Indviklet i en Retssag om indsmuglet Absith; frikendt i Boma.» (J-T)

Stormoen, H. premierløytnant, kavaleriet Til Kongo i november 1893, døde 18.11 året etter. Fra Odalen, bror til skuespilleren
Strøm, G tømrer Til Kongo 6. juli 1893, syk hjem i mai året etter.

Sundt, Hans Fredrik kommandant Reiste ut i mai 1894. Skipsredersønn fra Moss
Svihus major


Syvertsen, J.S. død 28.8.1893 i Kataraktene


Sørheim, Odd skipsfører senere tolloppsynsmann i Ålesund

Thorsen, H. Sjøkaptein Ut 1. august 1900, i mai 1901 kapt. på «Villes de Bruges», mars 1902 «Stanley«, feb. 1903 «Ville de Bruxelles». Hjem 12/7 1903.

Thån, Hartvig kommandant Senere disponent og formann i Kongoforeningen. Omtalt i Kongelig slaveleir Trøgstad
Tønnesen, C.C.A. sjøkaptein Til Kongo i juni 1899. Syk hjem i feruar året etter.

Valler, Jørgen sersjant Til Kongo 15/10 1903. Død 15.3.1905 i Lisala Oslo
Vogt dommer


Weile, M.T. sjøkaptein Til Kongo i august 1899. Syk hjem i november samme år.

Wergeland-Petersen dommer NS-medl.

Wettre, Atle Reider sjøkaptein Til Kongo 30/3 1903. Syk hjem «af Anæmi» 13/8 04.

Wiese, J.C. sjøkaptein Til kongo 6. mars 1902. På «Lomami».

Wille, P maskinist Til Kongo i mai 1893, syk hjem i februar året etter.

Wilse, Jakob Nicolai kommandant Til Kongo 12/5 1904 Oslo
Wilse, Martha, fru       
     
Til sidetopp