DEN FEMTE STATSMAKT

© Per Helge Berrefjord
Forlaget Fritt og vilt

Inntil 10 sider kan skrives ut i ett eksemplar til eget bruk. Utskriving/nedlasting av mer enn 10 sider til eget bruk er å betrakte som shareware; tillatelse vil bli tilsendt når
kr. 200 er innbetalt til
giro 1640 20 08087,
Per Helge Berrefjord
Grønsundåsen 55
N-1394 Nesbru

Ved ønske om videredistribusjon, kopiering, linking etc. vennligst klarer denne bruken med berrefjord@vitex.no

OBS: Forlaget selger klassesett av boken til redusert pris.

Bokbestilling

QuickTime

Som nettsysler er også dette nettsteds redaktør dypt engasjert av det åpenbare faktum: Nettet blir også vår TV-kanal. Og han har latt seg friste til å prøve. Bakgrunnen er ikke minst å kunne vise at det finnes enkle løsninger utenfor den programvaren som kommer fra Microsoft.

Eksemplene er hentet fra:

  1. Et foredrag av den nordiske poet, tenker og forfatter Georg Johannesen på Skjervheimseminaret 2000.
  2. Den kinesiske opposisjonelle Wei Jingshengs besøk i Oslo 23. september

Synspunkter og kommentarer bes sendt som e-post til femte@vitex.no.


Georg Johannesens
åpningsord i foredraget på
Skjervheimseminaret 2000

Temaet er «kanon», i betydningen det vi som kulturnasjon må ha lagret i primærhukommelsen. Hans poeng er at det kun finnes en nordisk kanon.

Klikker du på bildet kommer du til en side med en QuickTime nett-TVbit på ca. et minutt. Filstørrelsen er 1,7Mb, og du vil kunne se den straks, eller etter at den er lastet ned,
A) avhengig av hvor mye båndbredde du har mellom deg og din internettleverdør
B) om du har QuickTime i din nettleser. Den finnes for både Windows og MacOS, her: http://www.apple.com/no/quicktime/


«Jeg har skrevet en innledning til hva jeg skulle ha sagt,
men jeg har strøket den

Jeg ønsker likevel at før mørket omslutter meg
skal det siste av meg som er synlig være en knyttneve
mellom nøkkroser
og det siste som høres
et ord av bobler fra bunnen

Det er oversatt fra et dikt av Gunnar Ekelöf

Sånn dikter har ikke vi

Den første påstand fra min side her er at Norge er en for liten drivverdig enhet til å ha en egen kanon, det må være en nordisk kanon.

Vi trenger islendinger, svensker og dansker.

Det har vi alltid gjort.»


Wei Jingsheng on the impact of the internet in China
Will it be for the better or for the worse?

Click on the picture for 20 sec. 820k - See and hear him say:

«I can not say whether I am optimistic or pessimistic. I think Internet is a kind of tool that the Chinese people know how to use very cleverly, but the Chinese goverment does that too.»

 

Wei Jingsheng on the impact of the internet
on the rulers and people of China

Click on the picture for 18 sec. 700K - See and hear him say:

«It will have a double effect. On the one hand the people of China will look for ways to find news from abroad through Internet. But on the other hand the Chinese government will use Internet to spread its fascist propaganda.»

Wei Jingsheng said on September 23, 2000 when visiting a freedom of speech forum in Oslo. Wei, who has spent 18 years in chinese political jail, has been nominated for the Nobel Peace Prize every year since 1993.

– The Chinese government already employs 30.000 people to keep track of Internet use in the country, he also said. The main concern for people like him, when using Internet from abroad, is the security of their friends inside China.

Only ten days later this news item arrived:

From the EJC Media News Digest of 03 October 2000:
China further tightens Internet controls
China has announced tough new rules on Internet companies which will limit foreign investment and crack down on ''subversive'' content. The rules will hold Internet content providers responsible for broad categories of ''illegal content'', according to an official report. Such content includes anything which is deemed subversive, supports cults, harms China's reputation, or hurts reunification efforts with Taiwan.

In addition, Internet content and service providers must keep records of all content and users for 60 days, and hand them to police on demand. Commercial sites will also have to have a government licence to operate. Any company which operates without a licence or exceeds the business scope outlined in its application will be fined or shut down, according to reports. There will also be restrictions on foreign investment. Content providers will have to win the approval of the Ministry of Information Industry before receiving foreign capital, co-operating with foreign businesses, or attempting domestic or overseas stock listings.
Source: BBC News

 

Nettstedet «Den femte statsmakt»

 


Se nordlyset med QuickTime
Linken er til Universitetet i Tromsø, som nylig fikk omtale av den i New Scientist.