DEN FEMTE STATSMAKT

© Per Helge Berrefjord
Forlaget Fritt og vilt

Inntil 10 sider kan skrives ut i ett eksemplar til eget bruk. Utskriving/nedlasting av mer enn 10 sider til eget bruk er å betrakte som shareware; tillatelse vil bli tilsendt når
kr. 200 er innbetalt til
giro 1640 20 08087,
Per Helge Berrefjord
Grønsundåsen 55
N-1394 Nesbru

Ved ønske om videredistribusjon, kopiering, linking etc. vennligst klarer denne bruken med berrefjord@vitex.no

OBS: Forlaget selger klassesett av boken til redusert pris.

Bokbestilling


DIALOG: Ved innspill
til innholdet på denne
side vennligst oppgi
"kapittel 3 del 18",
og siter den delen
av teksten du har
tilføyelser til.

IKKE sendt vedlegg,
Legg all tekst i
meldingsfeltet og
"mail" til:

femte@vitex.no

 

INTERNETTET
Kapittel. 3 - del 18

Ikke i nærheten av en samtale

Aller viktigst: Ingen av de nettstedene vi her snakker om er i nærheten av å realisere noe som ligner på et genuint, nettbasert, toveis offentlig rom der digital teknologi blir brukt til å skape nye former for journalistikk.

Om de kaller seg «nettavis» eller «portal», er de alle sammen større eller mindre «kanaler» for journalistisk virksomhet av gammelt og tradisjonelt merke. Ofte hentes stoffet direkte fra avissidene. Eller deres redaksjonelle linje er som beskrevet av Einar Førde i Journalisten en septemberdag i 1999: «Det er i dag fullt mulig å utgi kvalitetsmedier nesten uten egenproduksjon, ved å ta innholdet fra andre og deretter pakke, prissette og selge produktet.»

Nytale om konvergens

Førde sier til journalistene: «Skaff dere innsikt om konvergens.» Han siktet til den da ferske NOU 1999:26 «Konvergens – Sammensmeltning av tele-, data- og mediesektorene». Det ville vært lettere om han og andre byråkrater lot være å klusse til med slike nye og unødvendige begreper. Mange – inklusive Førde selv – har vært opptatt av «den digitale informasjonsalders» komme i årevis, helt konkret siden eksperimentene med Teledata på slutten av 70-tallet.

Det ligger ikke noen som helst ny erkjennelse i å omtale det som skjer med et nytt og fremmed ord, endatil et abstrakt og jålete ord som folk flest knapt har hørt brukt i hele sitt liv. Tvert om skjuler ordet «konvergens» det faktum at det finnes mye publisert eldre innsikt i temaet som stadig kan komme til nytte.

Historieløse konvergensere

Et søk på «konvergens» i en database med offentlige publikasjoner fjerner effektivt dette faktum: At mye av det som er publisert i Konvergensutvalgets innstilling er resirkulering av ti-femten år gammel departemental utredningsprosa. Bortsett fra bruken av ordet konvergens er det meste beskrevet og drøftet før.

Man blir stående historieløs og gape foran nok et forsøk på å si noe om det fenomen som styringsløst er på vei til oss: Det digitale informasjonssamfunn.Et av de mest interessante av disse eldre dokumentene, NOU 94:17 «Til informasjonens pris», finner du for eksempel ikke når du leter etter forekomster av ordet konvergens. Det var nok en god del jålete begreper i denne utredningen også, men ordet konvergens forekommer ikke. Det er språklig juggel av nyere dato. «Til informasjonens pris» – selve dokumentet – finner man i «IT-ministerens» skuff.

Ansvarsområdet har skiftet både departement og minister diverse ganger siden administrasjonsminister Nils Totland la den så langt ned i bunken at han slapp å lese den. I regjeringsskuffen har den ligget helt siden den var ny. Det er meget trist, sett i konvergenslys. Hensikten med «Til informasjonens pris» var å få Stortinget med på en grensedragning, og bestemme en gang for alle hva slags informasjon fra det offentlige som skal være åpen og fritt tilgjengelig i de nye digitale mediene, og hva det offentlige eventuelt skal kunne ta seg betalt for å spre videre. En slik diskusjon hadde vært noe!


Bildt og Bell

Den forhenværende svenske statsminister Carl Bildt har inntil nylig fått stor oppmerksomhet i mange land gjennom å lire av seg noen uttalelser om elektronikkens informasjonsalder. Bortsett fra at USAs visepresident Al Gore har brukt manuset før ham, vil de som har interessert seg for dette i noen år, nikke gjenkjennende: Den kjente amerikanske sosiologen Daniel Bell skrev det samme på 70-tallet.

 

NESTE SIDEFORRIGE SIDE - INNHOLD

NESTE SIDE
FORRIGE SIDE

INNHOLD

Henvisninger på
denne side:

Bildt og Bell

NRK vil vrenge
lommene sine for SOL