DEN FEMTE STATSMAKT

© Per Helge Berrefjord
Forlaget Fritt og vilt

Ved ønske om videredistribusjon, kopiering, linking etc. vennligst klarer denne bruken med berrefjord@frittogvilt.no

 

 

 

Georg Johannesens
åpningsord i foredraget på
Skjervheimseminaret 2000

2015 - til info: Dette gamle videformatet (Apples eget Quicktime) fungerer ikke lenger i mange nettlesere som embeded (i nettsiden), heller ikke i Safari! Videofilen kan imidlertid lastes inn direkte med

http://www.frittogvilt.no/femtestatsmakt/nettbok/img/georg3.mov

En QuickTime webvideo på ca. 1 min. 1,7MB

 

«Jeg har skrevet en innledning til hva jeg skulle ha sagt,
men jeg har strøket den

Jeg ønsker likevel at før mørket omslutter meg
skal det siste av meg som er synlig være en knyttneve
mellom nøkkroser
og det siste som høres
et ord av bobler fra bunnen

Det er oversatt fra et dikt av Gunnar Ekelöf

Sånn dikter har ikke vi

Den første påstand fra min side her er at Norge er en for liten drivverdig enhet til å ha en egen kanon, det må være en nordisk kanon.

Vi trenger islendinger, svensker og dansker.

Det har vi alltid gjort.»

 

 

Nettstedet «Den femte statsmakt»

...ble tatt av plakaten for en stund, bortsett fra denne siden med Georg Johannesen som ble lagt ut på nytt - som følge av en etterlysning fra Adrian Di Ruscio, komponist.

Nå er imidlertid boken fra år 2000 lagt ut til fri lesning på nettet som e-bok, for evig og alltid - med CC-lisens

Om du kan spille av dette lille nett-TVinnslaget avhenger av:
om du har QuickTime versjon 4 eller høyere i din nettleser. Den finnes for både Windows og MacOS, her: http://www.apple.com/no/quicktime/

Har du den installert vil det avhenge av båndbredde og hvordan du har stilt den inn for mottak hvorvidt du kan se den straks ("live"), eller om du må vente til den er helt nedlastet.

Etterskrift 2006

Denne siden har ligget uforandret på nettet siden i 2000. Videoinnslaget ble lagt ut da det var ferskt som supplement til den elektroniske utgave av «Den femte statsmakt». Årets bok fra forlaget er: