DEN FEMTE STATSMAKT

© Per Helge Berrefjord
Forlaget Fritt og vilt

Inntil 10 sider kan skrives ut i ett eksemplar til eget bruk. Utskriving/nedlasting av mer enn 10 sider til eget bruk er å betrakte som shareware; tillatelse vil bli tilsendt når
kr. 200 er innbetalt til
giro 1640 20 08087,
Per Helge Berrefjord
Grønsundåsen 55
N-1394 Nesbru

Ved ønske om videredistribusjon, kopiering, linking etc. vennligst klarer denne bruken med berrefjord@vitex.no

OBS: Forlaget selger klassesett av boken til redusert pris.

Bokbestilling

Synspunkter og kommentarer bes sendt som e-post til femte@vitex.no.

Fotos på nettet – bare å forsyne seg?

I løpet av en og samme dag (torsdag 7. november 2002) dukket det opp to eksempler på bruk av nettpubliserte fotos på trykk, nokså sikkert uten fotografenes vitende og velvilje. Dypest sett et utslag av at mediebransjen av det gamle slaget bryr seg nøkken, både når det gjelder opphavsrett og kvalitet. Papiret er en grådig herre som skal fylles for en billigst mulig penge – kanskje særlig om utgiveren er Orkla.

Dette er Asker og Bærums Budstikke den nevnte dato:

 

Tilsynelatende et greit avisbilde ved første øyekast. Man er jo vant til en ikke alt for perfekt gjengivelse via offsetrotasjonene. Man må kikke en gang til for å oppdage at det denne gang ikke er passningen det er noe galt med, men oppløsningen på billedfilen som er benyttet – som er hentet fra et nettsted:

Formuleringen i billedteksten sier nærmest i klartekst at redaksjonen bare har forsynt seg, uten engang å klarere bruken med Østfoldbadet.

Kredit til fotografen selv, obligatorisk om det er ens egne fotografes fotos eller byråbilder, er tydeligvis ikke lenger påkrevet. Hva om Østfoldbadet gjorde det samme med fotos på et av Orkla-avisenes nettsteder?

Både yrkesetiske og gjengivelsesmessige, estetiske standarder er for nedadgående, blant de mange som lar seg friste av de lett tilgjengelige bildene på nettet. Det andre eksemplet er vel mer naivt, og vel derfor så mye mer graverende i den rent trykksakmessige kvalitet.

Ikke så galt kanskje, på avstand:

Ved nærmere øyesyn derimot:

TIL SIDETOPP

Nettstedet «Den femte statsmakt»